چشم انتظاری داوطلبان برای اعلام نتایج آزمون قضاوت ۱۴۰۰آزمون قضاوت

مرحله تستی آزمون جذب عمومی تصدی منصب قضاء سال ۱۴۰۰ روز ۱۳ اسفند در ۲۰ مرکز استان و با حضور نزدیک به ۱۵ هزار شرکت کننده برگزار شد.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه پس از فرایند برگزاری آزمون، از اعلام نتایج تستی این آزمون در اوایل اردیبهشت ۱۴۰۱ خبر داد.

معاون رئیس قوه قضاییه در این خصوص عنوان کرد: نتایج آزمون تستی تا اوایل اردیبهشت ماه از سوی سازمان سنجش و آموزش کشور اعلام می‌گردد. پذیرفته شدگان این مرحله در ششم خرداد ماه سال ۱۴۰۱، در آزمون تشریحی شرکت خواهند کرد.

بااینحال و علیرغم گذشت ۱۰ روز از اردیبهشت، نه خبری از نتایج اولیه داوطلبان است و نه تاریخ اعلام نتایج از سوی برگزارکنندگان به شکل دقیق اعلام شده است.

این در حالی است که حدود ۲۶ روز دیگر زمان برگزاری مرحله تشریحی آزمون است و بر اساس اطلاعیه آزمون قضاوت ۱۴۰۰ (جذب عمومی) برخی منابع این مرحله، جزو منابع مرحله تستی نبودند و داوطلبان نیاز به فرصتی برای مطالعه آنها دارند.
مواد امتحانی آزمون تشریحی داوطلبان دانشگاهی:

مواد امتحانی آزمون تشریحی داوطلبان دانشگاهی:

ردیف مواد امتحانی منابع
۱ حقوق مدنی (مباحث: بیع، اجاره (عقود معین ۱)) (الزامات خارج از قرارداد (جلد ۱ و ۲ )) کتاب دکتر ناصر کاتوزیان
۲ حقوق تجارت ( مباحث: شرکت‌ها (جلد ۱) و اسناد تجاری) کتاب دکتر ربیعا اسکینی
۳ آیین دادرسی مدنی (جلد ۱ و ۲) کتاب دکتر عبداله شمس
۴ آیین دادرسی کیفری کتاب دکتر محمد مصدق یا دکتر جواد طهماسبی
۵ اجرای احکام کیفری کتاب احمدرضا عابدی
۶ حقوق جزای عمومی (جلد ۱ و ۲) کتاب دکتر محمدعلی اردبیلی
۷ حقوق جزای اختصاصی ( مباحث :جرایم علیه اشخاص واموال) (جلد ۱و ۲) کتاب دکتر حسین میرمحمد صادقی

آزمون تشریحی داوطلبان حوزوی:

اهل تشیع:

ردیف مواد امتحانی منابع
۱ فقه مکاسب محرمه (از ابتدا تا انتها) و بیع (از ابتدای کتاب تا الکلام فی شروط المتعاقدین)
۲ اصول فقه رسائل (از ابتدا تا انتهای کتاب)

اهل تسنن:

ردیف مواد امتحانی منابع
۱ فقه منهاج الطالبین امام نووی (فقه المعاملات)
۲ اصول فقه منهاج بیضاوی ( نیمه اول)

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب