پاسخ سوالات درس سوم فارسی پنجم رازی و ساخت بیمارستانجواب به سوالات و فعالیت درس سوم فارسی پنجم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس سوم فارسی پنجم رازی و ساخت بیمارستان

پاسخگویی به سوالات درس سوم کتاب فارسی پنجم رازی و ساخت بیمارستان صفحات ۳۰، ۳۱، ۳۳ با دانشچی همراه باشید.

جواب سوالات فارسی پنجم درس سوم رازی و ساخت بیمارستان ( پاسخ گام به گام )

درست و نادرست درس سوم ص ۳۰

(پاسخ ها با رنگ سبز)

۱- بیمارستان نزدیک خانه‌ی طبیب بزرگ شهر ساخته شد.

نادرست

۲- پس از جمع‌آوری گوشت‌ها، طبیب متوجّه شد که تمامی گوشت‌ها خشکیده و فاسد شده‌اند.

نادرست

۳- هوشمندی طبیب باعث شد تا مشکل آن شهر حل شود.

درست

۴- طبیب، گوشت‌ها را برای شناسایی محلّ مناسبی جهت ساخت بیمارستان می‌خواست.

درست

۵- محمّد تا چیزی را نمی‌فهمید، به سادگی از آن دست نمی‌کشید.

درست

درک مطلب ص ۳۰

۱- چرا طبیب برای تعیین مکان بیمارستان، چند تکه گوشت تازه خواست؟

???? پاسخ: طبیب می‌دانست که بهترین مکان برای بیمارستان، جایی است که آب و هوای پاکیزه و شرایط مناسب‌تری داشته باشد. از چند تکه گوشت استفاده کرد تا این منطقه را شناسایی کند.

وقتی که یکی از تکه گوشت‌ها بوی بد نگرفت و فاسد نشد، طبیب فهمید که در هوای پاکیزه بوده است و شرایط آن منطقه برای ساختن بیمارستان مناسب است.

۲- به نظر پزشک، بیمارستان باید در چه مکانی ساخته می‌شد؟

???? پاسخ: جایی که دارای هوای پاکیزه باشد.

۳- طبیب بزرگ در جوانی، چگونه می‌خواست دنیای خود را بهتر بشناسد؟

???? پاسخ: او با خواندن کتاب‌هایی با موضوعات مختلف، کتاب‌های جدید، شرکت در کلاس استادان و تلاش برای فهمیدن مطالبی که برایش روشن نبود، می‌خواست دنیای خود را بهتر بشناسد.

۴- تفاوت طبیب با سایر مردم در یافتن مکان بیمارستان چه بود؟

???? پاسخ: مطالعه زیاد و آموختن علوم مختلف باعث شده بود که طبیب بداند در تشخیص بهترین مکان برای بیمارستان، پاکیزگی هوا و شرایط مناسب حرف اول را می‌زند.

۵- با توجّه به متن درس، جمله‌ها را به ترتیب رویدادها، شماره‌گذاری کنید. (پاسخ ها با رنگ سبز)

گوشت‌ها را در چند نقطه‌ی شهر از شاخه‌ی درخت آویزان کردند. ← ۲

بزرگان شهر، پس از پرس‌وجو و گفت‌وگو، تصمیم گرفتند که نظر طبیب بزرگ شهر را بپرسند. ← ۱

چند روز دیگر به شما خواهم گفت، بهترین جا برای ساختن بیمارستان کجاست. ← ۳

بعضی از گوشت‌ها خشکیده و بعضی فاسد و بدبو شده بودند. ← ۴

آن نقطه‌ی شهر که این گوشت در آن آویزان بوده است، هوای پاکیزه‌تری دارد. ← ۵

واژه‌آموزی ص ۳۱

کارگر: ???? پاسخ: کار + گر ← کسی که کار می‌کند.

آموزگار:???? پاسخ: آموز + گار ← کسی که آموزش می‌دهد.

???? پاسخ: جهادگر: جهاد + گر ← کسی که جهاد می‌کند.

???? پاسخ: ستمگر: ستم + گر ← کسی که ستم می‌کند.

???? پاسخ: آفریدگار: آفرید + گار ← کسی که می‌آفریند.

???? پاسخ: سازگار: ساز + گار ← کسی یا چیزی که با شرایط می‌سازد. موافق، هماهنگ

خوانش و فهم ص ۳۳

۱- در بیت سوم، منظور شاعر از «بلند شدن به وسیله‌ی دانش» چیست؟

???? پاسخ: یعنی به وسیله‌ی علم و دانش، فهم و درک انسان به جایگاه مهم و ارزشمندی می‌رسد.

۲- چرا در مصراع «خِرد ، دست گیرد به هر دو سرای» بعد از واژه‌ی خرد ، نشانه‌ی « ، » گذاشته شده است؟

???? پاسخ: اگر این نشانه نباشد، ممکن است در خوانش شعر اشتباه شود و در نتیجه معنی شعر به درستی فهمیده نشود. برای درست فهمیدن معنای شعر، لازم است بعد از واژه خرد، مکث کوتاهی صورت گیرد.

اشتراک گذاری:

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب