پاسخ سوالات درس شانزدهم فارسی پنجم وقتی بوعلی، کودک بودجواب به سوالات و فعالیت درس شانزدهم فارسی پنجم ( پاسخ ها به صورت گام به گام )

پاسخ سوالات درس شانزدهم فارسی پنجم وقتی بوعلی، کودک بود

پاسخگویی به سوالات درس شانزدهم کتاب فارسی پنجم وقتی بوعلی، کودک بود صفحات ۱۲۶، ۱۲۹ با دانشچی همراه باشید.

جواب سوالات فارسی پنجم درس شانزدهم وقتی بوعلی، کودک بود

درست و نادرست ص ۱۲۶

(پاسخ ها با رنگ سبز)

۱- حسین با شنیدن پاسخ‌های ساده، آرام می‌شد.

نادرست

۲- طبیب می‌کوشید با پاسخ‌های ساده و کودکانه او را آرام کند.

درست

۳- تلاش حسین، حتّی در زمان بیماری مادر هم، چشمگیر بود.

درست

درک مطلب درس شانزدهم ص ۱۲۶

۱- دو راه دستیابی به شناخت و آگاهی، کدام است؟

???? پاسخ: خوب دیدن و خوب گوش ‌کردن و فکر کردن.

۲- شما چه شباهتی بین خود و حسین (ابن سینا) می‌بینید؟

???? پاسخ: دانش‌آموز عزیز اگر شما کنجکاو هستید و دنبال دانستن حقیقت مطالب هستید و در راه کسب دانش کوشش و تلاش می‌کنید، به حسین شباهت دارید.

۳- علّت حیرت طبیب در برابر پرسش‌های حسین چه بود؟

???? پاسخ: حسین بعد از هر جوابی که به سؤال او داده می‌شد، یک سؤال دیگر می‌پرسید و مشتاق دانستن اصل و ریشه هر چیز بود و پرسش‌هایش نشان می‌داد فهم و درک او بیشتر از سن و سالش است.

۴- این درس، چه پیامی دارد؟

???? پاسخ: برای دانستن واقعیت‌ها باید در راه کسب علم و دانش بسیار تلاش کرد و از خداوند متعال و دانشمندان کمک گرفت تا بتوان به جایگاه ارزشمند و نیک دست یافت.

خوانش و فهم ص ۱۲۹

۱- در متن شعر «چشمه» و «سنگ» با چه ویژگی‌هایی توصیف شده اند؟

???? پاسخ: «چشمه»: آرام، خوش‌سخن، امیدوار، پرتلاش و سخت‌کوش.

???? پاسخ: «سنگ»: سخت و بزرگ، سنگدل، خودخواه و مغرور و بدزبان.

۲- خوانش بیت دوم و چهارم چه تفاوتی با هم دارد؟ چرا؟

???? پاسخ: بیت دوم با حالت مهربانی و به صورت خواهشی خوانده می‌شود، چون درخواست چشمه از سنگ را بیان می‌کند.

???? پاسخ: بیت چهارم با حالت خشم و غرور و با حالت گستاخانه خوانده می‌شود، چون پاسخ خودخواهانه سنگ به چشمه را بیان می‌کند.

اشتراک گذاری:

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب