توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

گام به گام سوالات علوم چهارم ابتدایی(درس 2 علوم)


. . . . . . . . . . . . .

 

درس دوم علوم چهارم ابتدایی مخلوط‌ها در زندگی

 

سوال 1-مخلوط چیست؟

جواب – اگردویا چند ماده اعم ازجامد یا مایع یا گازرابا هم قاطی کنیم مخلوط درست می‌شود.

سوال 2-مخلوط یکنواخت یامحلول یامخلوط همگن چیست؟سه ویژگی آن رابیان کنید.

جواب -اگردویا چند ماده را با هم قاطی کنیم به طوری که ذرات آن‌ها به طوریکسان بین هم پخش شوند به آن مخلوط یکنواخت یا مخلوط همگن یا محلول می‌گویند.

درمخلوط یکنواخت یامحلول ذرات دوماده خودبه خودوبه راحتی ازهم جدا نمی‌شوند، معمولا شفاف هستند وگاهی ذرات مواد مخلوط شده ممکن است تغییرکنند ویا به ماده‌ای دیگرتبدیل شوند.

سوال 3- مخلوط غیریکنواخت یامخلوط نا همگن چیست؟سه ویژگی آن رابیان کنید.

جواب – اگردویا چند ماده را با هم قاطی کنیم به طوری که ذرات آن‌ها به طوریکسان بین هم پخش نشوند به آن مخلوط غیریکنواخت یا مخلوط  ناهمگن می‌گویند.

درمخلوط غیریکنواخت یا مخلوط ناهمگن ذرات دوماده خودبه خودوبه راحتی ازهم جدا می‌شوند، معمولا شفاف نیستند وذرات مواد مخلوط شده تغییرنمی‌کنند.

سوال 4- تفاوت وفرق مخلوط یکنواخت (همگن یامحلول) با مخلوط غیریکنواخت (ناهمگن) درچیست؟ سه موردبیان کنید.

جواب -درمخلوط یکنواخت همگن یامحلول ذرات دوماده خودبه خودوبه راحتی ازهم جدا نمی شوند، معمولا شفاف هستندوگاهی ذرات موادمخلوط شده ممکن است تغییرکنندویابه ماده ای دیگرتبدیل شوند ولی درمخلوطغیریکنواخت یامخلوط ناهمگن ذرات دوماده خودبه خودوبه راحتی ازهم جدا می شوند، معمولا شفاف نیستندوذرات موادمخلوط شده تغییرنمی کنند.

سوال 5-سهم شما دراستفاده ی درست ازمخلوط ها چیست؟ چهارموردبیان کنید.

جواب – الف : هنگام شستن دست‌ها دراستفاده ازمایع دست‌شویی زیاده روی نمی‌کنم.

ب: هیچ‌گاه شوینده‌های مختلف را باهم مخلوط نمی‌کنم زیراممکن است به ماده‌ای خطرناک تبدیل شده وبه من آسیب بزند.

ج:هیچ‌گاه مخلوط‌هایی را نمی شناسم نمی‌چشم.

د: هنگام استفاده ازمخلوط‌ها برچسب روی آن‌ها رابه دقت می‌خوانم.

سوال 6- مخلوط‌ها درزندگی ما چه استفاده وکاربردهایی دارند؟ سه مورد بیان کنید.

جواب – الف: ازمخلوط آب با سیمان یا گچ یا آهک و…درساختمان سازی استفاده می‌کنیم.

ب: ازمخلوط  آب ومواد خوراکی درآشپزی استفاده می‌کنیم.

ج : ادویه‌ها، شوینده‌ها، داروها و…که درتغذیه وسلامت ما نقش دارند معمول ازمخلوط‌ها درست می‌شوند و…

سوال 7- حل شونده وحلال چیست؟ مثال بزنید.

جواب - به ماده‌ای که حل می‌شود حل شونده وبه ماده‌ای که حل می‌کند حلال می‌گویند. مثال: درمحلول شکربا آب، شکرمادۀ  حل شوند ه وآب مادۀ حلال است.

سوال 8 – سه مخلوط که برای جانداران وطبیعت مضرهستند نام ببرید.

جواب – شوینده‌ها، سم‌ها، رنگ‌ها و…

سوال 9- چندروش جداسازی مخلوط ها رابیان کنید.

جواب- صاف کردن - بخارکردن - سرریزکردن - ساکن گذاشتن و…

درس دوم علوم چهارم ابتدایی مخلوط ها در زندگی

اهداف و پیامدهای درس دوم علوم چهارم ابتدایی مخلوط ها در زندگی

از دانش آموزان انتظارمی رود درفرایند آموزش این درس بتوانند:

با مشاهده ویژگی های مخلوط ها، آن ها را در دو دسته یکنواخت و نایکنواخت طبقه بندی کنند.

با انجام آزمایش پی ببرند که اندازهذرهها و دمای آب در سرعت حل شدن مواد موثر است.

از دانش آموزان انتظارمی رود پس ازپایان این درس بتوانند:

کتاب کاربرگ درس به درس علوم چهارم ابتدایی

جزوه کاربرگ های علوم چهارم ابتدایی درس به درس

انواع مخلوط ها را در زندگی روزانه شناسایی و راههای جداسازی آن ها را تشخیص دهند و نتایج آن را برای بهبود زندگی به کار گیرند .

دانستنی ها درس دوم علوم چهارم ابتدایی مخلوط ها در زندگی

بسیاری از موادی که در زندگی روزانه با آن ها سر و کار داریم یا از انها استفاده می کنیم مخلوط هستند.

برای نمونه، آب میوه ها(آب،ویتامین ها، قند، و..)، نان(آب، نمک، نشاسته، و ..)

انواع غذاها، شوینده ها(آب، چندین ترکیب گوناگون)، شربت های خوراکی(آب،ویتامین ها، دانه های خوراکی و ..)، شربت سرما خوردگی( آب، الکل و ..)،آب دریا( آب و نمک های گوناگون و..)، سنگ ها(هر سنگ از چند نوع ترکیب ساخته شده است)، چای شیرین، گلاب و نوشابه هاهمگی مثال هایی از مخلوط ها هستند.

اجزای همه مخلوط ها را می توان جدا کرد.

برخی از روش های جداسازی آسان و برخی دشوار هستند.

صافی هایی مانند توری، سرند، الک، آبکش، کاغذ صافی، فیلتر جاروبرقی ، ماسک و پارچه ، چای صاف کن

برای صاف کردن مواد جامد از مخلوط نایکنواخت به کار برده می شوند.

اما اجزای یک مخلوط یکنواخت را نمی توان با صافی جدا کرد.

تبخیر یکی از روش های جدا کردن ماده جامد حل شده در آب است.

یعنی شکر و نمک حل شده در آب را می توان با روش تبخیر جدا کرد.

آموزش درس دوم علوم چهارم ابتدایی مخلوط ها در زندگی

این صفحه تصویر ورودی درس را نشان می دهد.

این تصویر در یک نگاه مخلوط ها و مواد گوناگونی از زندگی را نشان می دهد.

از دانش آموزان بخواهید این تصویر را مشاهده و در گروه خود درباره موارد زیر گفت و گو و نظر خود را بیان کنند:

شکل و حالت مواد رنگ مواد در مخلوط تغییر مزه مواد آیا می توان این مواد را ازهم جدا کرد؟

نظر گروه ها را بشنوید اما پاسخ درست را بیان نکنید ، بلکه توضیح بدهید

که در این درس بررسی خواهیم کرد که در زندگی بیش تر مواد به شکل مخلوط هستند.

مخلوط کاربردهای زیادی در زندگی دارند.

هم چنین ازدانش آموزان بخواهید پاسخ های خودرادر دفتر خود بنویسند و یک علامت سوال در کنار آن قرار دهند.

سپس درس را تا آخر بررسی کنند زیرا در پایان درس پاسخ این پرسش ها را خودشان می توانند پیدا کنند. آن ها باید پاسخ هایشان را مرور و در صورت لزوم آن ها را اصلاح کنند.

صفحه 6 درس دوم علوم چهارم ابتدایی مخلوط ها در زندگی

از دانش آموزان بخواهید پس از روخوانی متن درس ، فعالیت پایین این صفحه را در گروه خود انجام داده و به پرسش ها پاسخ دهند.

صفحه 7 درس دوم علوم چهارم ابتدایی مخلوط ها در زندگی

گفت و گو کنید

در مخلوط مغز دانه ها، بادام، گردو، پسته، فندق، بادام زمینی و بادام هندی و در مخلوط تیله ها، تیله های شیشه ای به رنگ ها و اندازه های گوناگون وجود دارد.

صفحه 10 درس دوم علوم چهارم ابتدایی مخلوط ها در زندگی

فعالیت

– پودر نبات سریع تر از خرده نبات و آنهم سریع تر از شاخه نبات در آب حل می شود.

– از این آزمایش نتیجه می گیریم هر چه ذره های یک ماده ریزتر باشد، سریع تر در آب حل می شوند.

صفحه 11 درس دوم علوم چهارم ابتدایی مخلوط ها در زندگی

-شکر در آب داغ سریع تر حل می شود.

– هر چه دمای آب بالاتر باشد(داغ تر باشد) مواد سریع تر در آن حل می شوند.

صفحه 12 درس دوم علوم چهارم ابتدایی مخلوط ها در زندگی

فکر کنید : نخست عسل را در مقدار کمی شیر داغ حل می کینم سپس شیر سرد به آن می افزاییم.

صفحه 12 درس دوم علوم چهارم ابتدایی مخلوط ها در زندگی

جمع آوری اطلاعات : نمک خوراکی را یا از آب دریا یا از معادن آن تهیه می کنند. برای این که نمک را از آب دریا جدا کنند،

آب دریا را در حوضچه های کوچکی می ریزند تا در اثر تابش نور خورشید ،آب آن بخار شود.

سپس نمک و مخلوط مواد دیگر را جمع آوری و در کارخانه به روش های دیگر مانند تبلور ، نمک را از بقیه مواد جداسازی می کنند.

سالانه در دنیا 150 میلیون تن نمک خوراکی تهیه و تولید می شود.

صفحه 13 درس دوم علوم چهارم ابتدایی مخلوط ها در زندگی

گفت و گو: درباره روش های جداسازی مواد داده شده در کلاس گفت و گو کنند.

در همه این موارد از صافی برای جدا کردن استفاده شده است.

صافی های وسایلی هستند که سوراخ های ریز یا درشت دارند و با استفاده از آنها می توان مواد ریز را از درشت جدا کرد.

مطالب مرتبط بامخلوط ها در سال های قبل

سال اول: –

سال دوم: برخی مواد به حالت جامد و برخی به حالت مایع هستند.

سال سوم: برخی مواد به حالت گازهستند.

نکات مخلوط ها در زندگی علوم چهارم ابتدایی

همه ی چیزهایی که در اطراف ما هستند ماده نام دارند.ماده سه حالت جامد،مایع و گاز دارد.

 مخلوط چیست؟

 وقتی دو یا چند ماده را باهم قاطی می کنیم به طوری که خواص آنها تغییر نکند

و بتوانیم آنها را از هم جدا کنیم ، به آن ماده مخلوط می گوییم.مانند مخلوط حبوبات ، مخلوط آب و روغن ، مخلوط نمک و آب.

 می توانیم از دو یا چند ماده مختلف ، مخلوط های متفاوتی بسازیم.

 مخلوط جامد در جامد(مخلوط عدس و لوبیا،سبزی،آجیل)

 مخلوط مایع در مایع(روغن در آب،جوهر در آب)

 مخلوط جامد در مایع(شربت خاکشیر،قند در چای)

 مخلوط گاز در مایع(نوشابه)

 هوا مخلوطی از چند گاز است.

 مخلوط یکنواخت یا محلول

 وقتی دو یا چند ماده ی مختلف را روی هم می ریزیم گاهی مخلوط های شفاف و یکنواختی تولید می شود. مانند مخلوط قند و آب ،مخلوط الکل و آب،هوای پاک.

 مخلوط غیر یکنواخت

 گاهی مخلوط به دست آمده شفاف و یکنواخت نیست،مانند مخلوط آرد و آب یا مخلوط ماست و آب،براده ی آهن و شن،خاک اره و آب،گردو غبار در هوا،نفت و آب.

 عوامل موثر بر سرعت حل شدن مواد در آب:

 اندازه ذره های مواد:هر چه ذره های ماده ی حل شونده کوچک تر باشد، آسان تر و سریع تر در آب حل می شود.

 گرما :هر چه دمای آب بیشتر باشد،مواد سریع تر حل می شود.

 روش های جدا سازی مخلوط ها:

 صاف کردن(ماسه و آب)

 تبخیر کردن(آب و نمک، آب و شکر)

 سرریز کردن(آب و روغن، آب و نفت)

 کاربرد مخلوط ها

 ما در زندگی از مخلوط های مختلفی استفاده می کنیم و مخلوط ها نقش مهمی در زندگی ما

دارند.مانند: انواع ادویه ها،شوینده ها،داروها،رنگ ها،حشره کش هاو…

 استفاده بیش از حد از بعضی از مخلوط ها برای سلامتی محیط زیست و جانداران مضر است.مانند حشره کش هاو رنگ ها

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب