رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی میگه ۱۳ میلیون مجرد در کشور داریم که از این تعداد حدود پنج میلیون نفرشون بانوان هستند. 
????۵۵ درصد از بانوان مطلقه ازدواج نمی‌کنند، یک سوم بانوان ایرانی یا ازدواج نکرده یا بدون فرزند و یا صاحب تنها یک فرزند هستند.
???? ۲/۴ تا ۲/۵ سال سن ازدواج افزایش پیدا کرده و متوسط فاصله بین ازدواج تا تولد فرزند اول حدود پنج ساله.