تصویری از هلیکوپتر شناسایی و تهاجمی نیروی هوایی روسیه Ka-52 Alligator ، مجهز به راکت‌های ۴۰×S-8، قفسه‌های موشکی APU-6 با موشک‌های ضد تانک ۶×۹K121 Vikhr و موشک‌های ضد تانک آتاکا را می‌بینید.

انواع هلی کوپتر بزرگترین هلی کوپتر جهان اخبار روسیه تجهیزات جنگی روسیه پیشرفته ترین هلیکوپترهای دنیا سنگین ترین هلیکوپتر