توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

جواب فعالیت صفحه ۵۶ ریاضی پنجم با توضیحات


حل سوالات فعالیت های صفحه ۵۶ ریاضی پنجم ابتدایی از درس نسبت، تناسب و درصد را با راه حل و توضیحات کامل در ادامه در بخش آموزش و پرورش ماگرتا برای شما دانش آموز عزیز فراهم کرده ایم.

پاسخ فعالیت های صفحه ۵۶ ریاضی پنجم ابتدایی

۱- در یک آزمایشگاه صنایع شیر، مقدار کلسیم شیر را اندازه گیری کردند. نتیجه‌ی آزمایش به صورت زیر بود:

۶۲۴آزمایش ۲
۱۸
آزمایش ۱
۱۲
کلسیم (گرم)
۵۲۰۱۵۱۰شیر (لیتر)

الف) نسبت مقدار کلسیم به مقدار شیر را در هر آزمایش به صورت کسر بنویسید.

مطلب پیشنهادی: جواب تمرین صفحه ۵۴ و ۵۵ ریاضی پنجم

ب) آیا این دو نسبت برابرند؟ بله
✅ چرا؟ زیرا هر دو نسبت با ۶/۵ برابر می باشند.

هر دو نسبت مساوی
یک تناسب را تشکیل می دهند.

پ) در آزمایشگاه مشخص شد که این نسبت برای هر مقدار دیگری از این شیر نیز برقرار است. به کمک همان جدول مشخص کنید که:
در ۲۰ لیتر شیر چند گرم کلسیم وجود دارد؟ ۲۴ گرم.
ت) برای به دست آوردن ۶ گرم کلسیم، به چند لیتر شیر نیاز داریم؟ ۵ لیتر.
در مثال بالا، دو مقدار کلسیم و شیر با هم متناسب اند.

جدول را کامل کنید و با استفاده از آن ۳ تناسب بنویسید.

۴۸۴۷۳۰۶۲۴آزمایش ۲
۱۸
آزمایش ۱
۱۲
کلسیم (گرم)
۴۰۳۵۲۵۵۲۰۱۵۱۰شیر (لیتر)

۲- چند مربع و اندازه‌ی ضلع آنها داده شده است.

گام به گام فعالیت های صفحه 56 ریاضی پنجم ابتدایی

الف) جدول های زیر را کامل کنید.
ب) نسبت اندازه‌ی محیط به اندازه‌ی ضلع را در هر مربع تعیین کنید و آنها را با هم مقایسه کنید.
پ) نسبت اندازه‌ی مساحت به اندازه‌ی ضلع برای هر مربع را تعیین کنید و آنها را باهم مقایسه کنید.

گام به گام فعالیت های صفحه 56 ریاضی پایه پنجم ابتدایی

همچنین بخوانید: جواب فعالیت و کاردرکلاس صفحه ۵۳ ریاضی پنجم

✅ در این بخش جواب فعالیت صفحه ۵۶ ریاضی پنجم را مرور کردیم، جهت مشاهده پاسخ سایر فعالیت های کتاب کافیست شماره صفحه آن را به همراه کلمه ماگرتا در گوگل جست و جو کنید.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب