در مراسم گشایش بازی های کشورهای حوزه دریای مدیترانه، هواداران الجزایری که در ورزشگاه وهران گرد هم آمده بودند یک صدا فلسطین را فریاد زدند.