ثبت نام رشته های دانشگاه غیرانتفاعی سیمای دانش رشتثبت نام رشته های دانشگاه غیرانتفاعی سیمای دانش رشت هر ساله در دو نوبت مهر و بهمن انجام میگیرد. دانشگاه های غیر انتفاعی بخش عمده ای از رشته های تحصیلی خود را به صورت بدون کنکور ارائه می دهد و این فرصت را برای علاقه مندان فراهم می سازد که بر اساس سوابق تحصیلی وارد … نوشته ثبت نام رشته های دانشگاه غیرانتفاعی سیمای دانش رشت اولین بار در مشاوره تحصیلی دانتل | مشاوره تحصیلی مدارس، کنکور، ارشد، آزم...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب