قرار عدم استماع دعوای خواهانمشاوره حقوقی رایگان - قرار عدم استماع دعوای خواهان

سلام وقت بخیر. برای تجدید نظر در خصوص حکم صادر شده برای 16ماه یک سکه اعتراض زدیم که قبلا پرداختی اقا 14ماه یک سکه بود بعد از درخواست تعدیل 16ماه یک سکه رای داده شد که بعد از اعتراض، رای تجدید نظر صادر شد که متن رای رو گذاشتم. لطفا راهنمایی کنید که بر اساس حکم 14ماه یک سکه باید پرداخت کنند یا 16ماه. و ایا مجدد باید اعتراض و درخواست ارائه بدیم
تجديدنظرخواهی اقای م. ک و خانم س. ز بطرفیت يکديگر نسبت به دادنامه ... شعبه 7 محاکم خانواده .... که به موجب ان ضمن احراز عسر تجديدنظرخواه رديف اول برای ادامه پرداخت اقساط مهريه مشارالیها ، به نهج مذکور در ان تعديل گرديده ، از اين جهت موجه به نظر می رسد ؛ که چون به دلالت اوراق پرونده ، مدعی اعسار به تکلیف قانونی خود موضوع مادتین 3 و 8 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مبنی بر تنظیم صورت اموال و دارایی خود و انضمام آن به برگ دادخواست ، عمل نکرده ، دعوايش مطابق قانون اقامه نشده ، قابلیت استماع ندارد . لذا دادگاه دادنامه معترض عنه را که بدون توجه به مقررات اصدار گرديده ، واجداشکال و در خور قض تشخیص داده با استناد به مواد 2 و 358 قانون ايین دادرسی مدنی ضمن نقض آن ، قرار عدم استماع دعوای خواهان صادر و اعلام می نمايد . اين قرار قطعیست.

پاسخ ها :

فرانك  قائدي

فرانك قائدي :

استان : تهران
مشاهده سوابق
: شروع مشاوره تلفنی

به همان روال سابق است


15:10:05   1401/5/3

موافق (0) مخالف (0)

قرار عدم استماع دعوای خواهان قرار عدم استماع دعوی

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب