روز گذشته با درخواست خانواده غزاله شکور حکم قصاص آرمان عبدالعالی اجرا شد.

 

آخرین عکس از آرمان عبدالعالی را قبل از اجرای حکم قصاص در کنار پدر و مادرش ببینید.

اجرای حکم قصاص قتل وحشتناک اخبار حوادث اخبار تهران اخبار قوه قضاییه اتفاقات تلخ