آب و هوای بابلسر فردا

آب و هوای بابلسر فردامهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

آب و هوای بابلسر فردا را از این سایت دریافت کنید.

آب و هوا در بابلسر فردا

آب و هوا در بابلسر فردا

آب و هوا در بابلسر فردا

ابزارک ها تنظیمات فارسی

ایراناستان مازندرانبابلسر

آب و هوا در بابلسر فردا

:

چهار شنبه, 27 جولای 2022

1 2 0 2 ۰۵ اَمرداد ۱۴۰۱

خورشید:   طلوع خورشید 06:01, غروب 20:11.ماه:   طلوع ماه 04:19, غروب ماه 19:43, فاز ماه: پایانی هلال

میدان ژئومغناطیس: آرام

دمای آب: +28 °C

شاخص ماوراء بنفش: 9 (بسیار بالا)

00:00

شب

+26 °Cپوشیده از ابر

باد: ساکت, جنوب غرب, سرعت 1

گشتاور های باد: 3 رطوبت نسبی: 88% ابری: 96% فشار اتمسفر: 1007

دولت از دریا: آرام (شیشه ای), ارتفاع موج 0,1 متر

دید: 100%

01:00

شب

+26 °Cپوشیده از ابر

باد: ساکت, جنوب غرب, سرعت 1

گشتاور های باد: 2 رطوبت نسبی: 89% ابری: 95% فشار اتمسفر: 1007

دولت از دریا: آرام (شیشه ای), ارتفاع موج 0,1 متر

دید: 100%

02:00

شب

+26 °Cتا حدودی ابری

باد: ساکت, جنوب, سرعت 1

گشتاور های باد: 3 رطوبت نسبی: 91% ابری: 48% فشار اتمسفر: 1007

دولت از دریا: آرام (شیشه ای), ارتفاع موج 0,1 متر

دید: 100%

03:00

شب

+26 °Cابری

باد: ساکت, جنوب, سرعت 2

گشتاور های باد: 4 رطوبت نسبی: 92% ابری: 79% فشار اتمسفر: 1007

دولت از دریا: آرام (شیشه ای), ارتفاع موج 0,1 متر

دید: 100%

04:00

شب

+26 °Cابری

باد: ساکت, جنوب, سرعت 2

گشتاور های باد: 5 رطوبت نسبی: 93% ابری: 75% فشار اتمسفر: 1007

دولت از دریا: آرام (شیشه ای), ارتفاع موج 0,1 متر

دید: 100%

05:00

شب

+25 °Cتا حدودی ابری

باد: ساکت, جنوب, سرعت 1

گشتاور های باد: 3 رطوبت نسبی: 93% ابری: 45% فشار اتمسفر: 1007

دولت از دریا: آرام (شیشه ای), ارتفاع موج 0,1 متر

دید: 100%

06:00

صبح

+25 °Cتا حدودی ابری

باد: ساکت, جنوب, سرعت 2

رطوبت نسبی: 93% ابری: 39% فشار اتمسفر: 1007

دولت از دریا: آرام (شیشه ای), ارتفاع موج 0,1 متر

شاخص ماوراء بنفش: 0,1 (کم)

دید: 100%

07:00

صبح

+25 °Cتا حدودی ابری

باد: وزش نسیم ملایم, جنوب, سرعت 3

رطوبت نسبی: 92% ابری: 32% فشار اتمسفر: 1007

دولت از دریا: آرام (موج), ارتفاع موج 0,2 متر

شاخص ماوراء بنفش: 0,6 (کم)

دید: 100%

08:00

صبح

+26 °Cتا حدودی ابری

باد: وزش نسیم ملایم, جنوب, سرعت 3

رطوبت نسبی: 88% ابری: 30% فشار اتمسفر: 1007

دولت از دریا: آرام (موج), ارتفاع موج 0,2 متر

شاخص ماوراء بنفش: 1,8 (کم)

دید: 100%

09:00

صبح

+27 °Cتا حدودی ابری

باد: وزش نسیم ملایم, جنوب شرق, سرعت 2

گشتاور های باد: 3 رطوبت نسبی: 83% ابری: 51% فشار اتمسفر: 1007

دولت از دریا: آرام (موج), ارتفاع موج 0,2 متر

شاخص ماوراء بنفش: 3,8 (متوسط)

دید: 100%

10:00

صبح

+27 °Cابری

باد: وزش نسیم ملایم, شمال شرق, سرعت 3

رطوبت نسبی: 80% ابری: 69% فشار اتمسفر: 1007

دولت از دریا: آرام (موج), ارتفاع موج 0,2 متر

شاخص ماوراء بنفش: 6,2 (بالا)

دید: 100%

11:00

صبح

+28 °Cتا حدودی ابری

باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, شمال, سرعت 4

رطوبت نسبی: 78% ابری: 52% فشار اتمسفر: 1007

دولت از دریا: صاف (موجک), ارتفاع موج 0,6 متر

شاخص ماوراء بنفش: 7,8 (بالا)

دید: 100%

12:00

ظهر

+28 °Cتا حدودی ابری

باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, شمال, سرعت 4

رطوبت نسبی: 77% ابری: 46% فشار اتمسفر: 1005

دولت از دریا: صاف (موجک), ارتفاع موج 0,6 متر

شاخص ماوراء بنفش: 9 (بسیار بالا)

دید: 100%

13:00

ظهر

+28 °Cتا حدودی ابری

باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, شمال, سرعت 5

رطوبت نسبی: 76% ابری: 46% فشار اتمسفر: 1005

دولت از دریا: صاف (موجک), ارتفاع موج 0,6 متر

شاخص ماوراء بنفش: 9 (بسیار بالا)

دید: 100%

14:00

ظهر

+28 °Cتا حدودی ابری

باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, شمال, سرعت 5

گشتاور های باد: 6 رطوبت نسبی: 77% ابری: 42% فشار اتمسفر: 1005

دولت از دریا: صاف (موجک), ارتفاع موج 0,6 متر

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : fa.meteocast.net

آب و هوا در بابلسر

MeteoTrend: آب و هوا در بابلسر برای امروز و فردا و هفته. دقیق و دقیق پیش بینی آب و هوا در بابلسر. دما و رطوبت هوا, فشار, سرعت و جهت باد های آسمانی, طلوع, غروب. بابلسر, استان مازندران, ایران

پیش بینی آب و هوا در بابلسر شهر

3 ساعت\6 ساعت ابزارک ها تنظیمات فارسی

ایراناستان مازندرانبابلسر

پیش بینی آب و هوا در بابلسر شهر

زمان دقیق در بابلسر:

سهشنبه, 26 جولای 2022

1 2 0 2 ۰۴ اَمرداد ۱۴۰۱

خورشید:   طلوع خورشید 06:01, غروب 20:11.ماه:   طلوع ماه 03:28, غروب ماه 18:55, فاز ماه: هلال کاهنده

میدان ژئومغناطیس: آرام

دمای آب: +28 °C

شاخص ماوراء بنفش: 7,8 (بالا)

ظهر+27...+28 °Cتا حدودی ابری

باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, شمال غرب, سرعت 4

گشتاور های باد: 6 رطوبت نسبی: 77-80% ابری: 50%

فشار اتمسفر: 1008-1009

دولت از دریا: صاف (موجک), ارتفاع موج 0,6 متر

دید: 100%

عصر+26...+28 °Cباران کوچک

باد: وزش نسیم ملایم, غرب, سرعت 2-3

گشتاور های باد: 6 رطوبت نسبی: 79-87% ابری: 94% فشار اتمسفر: 1008

دولت از دریا: آرام (موج), ارتفاع موج 0,2 متر

مقدار بارش: 0,1 میلیمتر

چهار شنبه, 27 جولای 2022

دید: 100% بیشتر ... ۰۵ اَمرداد ۱۴۰۱

خورشید:   طلوع خورشید 06:01, غروب 20:11.ماه:   طلوع ماه 04:19, غروب ماه 19:43, فاز ماه: هلال کاهنده

میدان ژئومغناطیس: آرام

دمای آب: +28 °C

شاخص ماوراء بنفش: 9 (بسیار بالا)

شب+25...+26 °Cپوشیده از ابر

باد: ساکت, جنوب غرب, سرعت 1-2

گشتاور های باد: 5 رطوبت نسبی: 88-93% ابری: 96% فشار اتمسفر: 1007

دولت از دریا: آرام (شیشه ای), ارتفاع موج 0,1 متر

دید: 100%

صبح+25...+28 °Cتا حدودی ابری

باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, شرق, سرعت 2-4

رطوبت نسبی: 78-93% ابری: 69% فشار اتمسفر: 1007

دولت از دریا: صاف (موجک), ارتفاع موج 0,6 متر

دید: 100%

ظهر+28...+29 °Cتا حدودی ابری

باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, شمال, سرعت 4-5

گشتاور های باد: 8 رطوبت نسبی: 76-80% ابری: 54%

فشار اتمسفر: 1004-1005

دولت از دریا: صاف (موجک), ارتفاع موج 0,6 متر

دید: 100%

عصر+27...+28 °Cپوشیده از ابر

باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, شمال غرب, سرعت 3-5

گشتاور های باد: 6 رطوبت نسبی: 80-84% ابری: 99%

فشار اتمسفر: 1004-1007

دولت از دریا: صاف (موجک), ارتفاع موج 0,6 متر

پنج شنبه, 28 جولای 2022

دید: 100% بیشتر ... ۰۶ اَمرداد ۱۴۰۱

خورشید:   طلوع خورشید 06:02, غروب 20:10.ماه:   طلوع ماه 05:15, غروب ماه 20:23, فاز ماه: ماه نو

میدان ژئومغناطیس: آرام

دمای آب: +28 °C

شاخص ماوراء بنفش: 8 (بسیار بالا)

شب+26...+27 °Cباران کوچک

باد: وزش نسیم معتدل, شمال, سرعت 2-6

گشتاور های باد: 7 رطوبت نسبی: 85-87% ابری: 98% فشار اتمسفر: 1007

دولت از دریا: اندک, ارتفاع موج 1 متر

مقدار بارش: 0,2 میلیمتر

دید: 100%

صبح+26...+28 °Cباران کوچک

باد: وزش نسیم معتدل, شمال, سرعت 3-6

رطوبت نسبی: 82-89% ابری: 96% فشار اتمسفر: 1008

دولت از دریا: اندک, ارتفاع موج 1 متر

مقدار بارش: 0,6 میلیمتر

دید: 100%

ظهر+28...+29 °Cباران کوچک

باد: وزش نسیم معتدل, شمال, سرعت 6-7

گشتاور های باد: 9 رطوبت نسبی: 78-80% ابری: 99%

فشار اتمسفر: 1008-1009

دولت از دریا: اندک, ارتفاع موج 1 متر

مقدار بارش: 0,1 میلیمتر

دید: 100%

عصر+26...+28 °Cباران

باد: وزش نسیم معتدل, شمال, سرعت 6

گشتاور های باد: 9 رطوبت نسبی: 80-88% ابری: 100%

فشار اتمسفر: 1009-1012

دولت از دریا: اندک, ارتفاع موج 1 متر

مقدار بارش: 3,3 میلیمتر

جمعه, 29 جولای 2022

دید: 100% بیشتر ... ۰۷ اَمرداد ۱۴۰۱

خورشید:   طلوع خورشید 06:03, غروب 20:09.ماه:   طلوع ماه 06:15, غروب ماه 20:58, فاز ماه: ماه نو

میدان ژئومغناطیس: آرام

دمای آب: +28 °C

شاخص ماوراء بنفش: 6,6 (بالا)

شب+25...+26 °Cباران

باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, شمال شرق, سرعت 4-5

گشتاور های باد: 8 رطوبت نسبی: 89-93% ابری: 100%

فشار اتمسفر: 1011-1012

دولت از دریا: صاف (موجک), ارتفاع موج 0,6 متر

مقدار بارش: 19,3 میلیمتر

دید: 66-100%

صبح+25...+26 °Cباران کوچک

باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, شمال غرب, سرعت 4-5

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : fa.meteotrend.com

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب