پیش بینی آینده با حروف ابجد

پیش بینی آینده با حروف ابجدمهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

پیش بینی آینده با حروف ابجد را از این سایت دریافت کنید.

پیش بینی آینده با حروف ابجد کبیر

هر موقع خواستید حساب کنيد که آيا آقاي زاده با خانوم زاده مي توانند ازدواج کنند يا نهآيا ستاره اين دو نفر با هم جفت هست

پیش بینی آینده با حروف ابجد کبیر

مجموعه : دینی و مذهبی

هر موقع خواستید حساب کنيد که آيا آقاي (… ) زاده (…) با خانوم (…) زاده (…) مي توانند ازدواج کنند يا نه؟

آيا ستاره اين دو نفر با هم جفت هست يا نه؟

و در آينده تا آخر با هم زندگي ميکنند يا نه ؟

ابتدا نام و نام مادر هر دو را به ابجد کبير در آورده و بعد جدا جدا حساب کرده و با هم جمع کنید.. سپس عدد حاصل را بر 5 تقسیم کنید و با توجه به باقی مانده نتیجه را مشاهده کنید…..

اگر باقیانده اعداد 1 یا 3 یا 5 شود:

اين دو به هم مي رسند و ستاره آنها جفت مي باشد وتا آخر با هم زندگي مي کنند.

اگر باقیمانده اعداد 2 یا 4 شود:

اين دو نفر به هم نمي رسند وستاره آنها جفت نمي باشد و تا آخر با هم زندگي نمي کنند.

اگر باقیمانده عدد 0 شود:

نه جفت بودن نه سوا بودن رو میده و کسانیکه عددشون 0 دربیاد به هم میرسن اما همیشه در جنگ و بحث و جدل بسر میبرند

حروف ابجد کبیر

الف: 1ــــــــــــ ک: 20 ــــــــــــــ ر: 200

ب: 2 ـــــــــــــــ ل: 30 ـــــــــــــ ش: 300

ج: 3 ـــــــــــــــ م: 40ـــــــــــــــ ت: 400

د: 4ـــــــــــــــ ن: 50 ـــــــــــــــ ث: 500

ه: 5 ــــــــــــــ س: 60 ـــــــــــــ خ: 600

و: 6 ـــــــــــــــ ع: 70 ــــــــــــــ ذ: 700

ز: 7 ـــــــــــــــ ف: 80 ـــــــــــــ ض: 800

ح: 8 ــــــــــــــ ص: 90 ــــــــــــ ظ: 900

ط: 9 ــــــــــــــ ق: 100 ـــــــــــ غ: 1000

ی: 10ـــــــــــــ برای مثال:

آقای [محمد] : [(م = 40) + (ح = 8) + (م = 40) + (د = 4)] = 92

زاده [مريم] : [(م = 40) + (ر = 200) + (ی = 10) + (م = 40)] = 290

با خانوم [فاطمه] : [(ف = 80) + (ا = 1) + (ط = 9) + (م = 40) + (ه = 5)] = 135

زاده [بتول] : [(ب = 2) + (ت = 400) + (و = 6) + (ل = 30)] = 438

مجموع 4 اسم بالا برابر است با : 955

باقیمانده تقسیم 955 بر 5 برابر میشود با 5 که نشان میدهد. كه بايد دوباره بر 5 تقسيم كرد كه حاصل صفر ميشود:

این حساب ابجد كبیر بود كه برایتان نوشتیم ولی در پایان می نویسیم هر كاری دست خداست و هر چه خدا بخواهد همان خواهد شد. و یقینا بدانید هر كاری برای خدا انجام گیرد ضرر و زیانی در آن نمی باشد

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع : www.irannaz.com

پیش بینی آینده با حروف ابجد

پیش بینی آینده با حروف ابجد و پیش بینی آینده با حروف ابجد و چگونه با حروف ابجد ازدواج را پیش گویی کنیم و فهمیدن آینده با ابجد را در نیک صالحی بخوانید

یکی از راههای مرتب سازی حروف عربی با استفاده از حروف ابجد است و در آن به هر حرف یه ارزش عددی داده شده است و اعداد یک تا هزار بین ۲۸ حرف عربی تقسیم شده است در ادامه همراه با Niksalehi شوید تا روش پیش بینی آینده با حروف ابجد را بخوانید.

پیش بینی آینده با حروف ابجد

هر گاه بخواهید حساب کنید که آیا آقای (…

) زاده (… ) با خانوم (… ) زاده (…

) می توانند ازدواج کنند یا نه؟آیا ستاره این دو نفر با هم جفت هست یا نه؟و در آینده تا

آخر با هم زندگی میکنند یا نه ؟

ابتدا نام و نام مادر هر دو را به ابجد کبیر در

آورده و بعد جدا جدا حساب کرده و با هم جمع کنید..

سپس عدد حاصل را بر ۵ تقسیم کنید و با توجه به باقی مانده نتیجه را مشاهده کنید…..

اگر باقیانده اعداد ۱ یا ۳ یا ۵ شود: این دو به هم می رسند و ستاره آنها جفت

می باشد وتا آخر با هم زندگی می کنند.

اگر باقیمانده اعداد ۲ یا ۴ شود:

این دو نفر به هم نمی رسند وستاره آنها جفت نمی باشد و تا آخر با هم زندگی نمی کنند.

اگر باقیمانده عدد ۰ شود:

نه جفت بودن نه سوا بودن رو میده و کسانیکه عددشون ۰ دربیاد به هم میرسن اما همیشه در جنگ

و بحث و جدل بسر میبرند

حروف ابجد کبیر

الف: ۱ــــــــــــ ک: ۲۰ ــــــــــــــ ر: ۲۰۰ب: ۲ ـــــــــــــــ ل: ۳۰ ـــــــــــــ ش: ۳۰۰ج:

۳ ـــــــــــــــ م: ۴۰ـــــــــــــــ ت: ۴۰۰د: ۴ـــــــــــــــ ن: ۵۰ ـــــــــــــــ ث: ۵۰۰ه: ۵ ــــــــــــــ س: ۶۰ ـــــــــــــ خ: ۶۰۰و: ۶

ـــــــــــــــ ع: ۷۰ ــــــــــــــ ذ: ۷۰۰ز: ۷ ـــــــــــــــ ف: ۸۰ ـــــــــــــ ض: ۸۰۰ح: ۸ ــــــــــــــ ص: ۹۰ ــــــــــــ ظ: ۹۰۰ط:

۹ ــــــــــــــ ق: ۱۰۰ ـــــــــــ غ: ۱۰۰۰ی: ۱۰ـــــــــــــ

برای مثال:

آقای [محمد] : [(م = ۴۰) (ح = ۸)

(م = ۴۰) (د = ۴)] = ۹۲زاده [مریم] : [(م = ۴۰) (ر = ۲۰۰) (ی

= ۱۰) (م = ۴۰)] = ۲۹۰

با خانوم [فاطمه] : [(ف = ۸۰) (ا = ۱)

(ط = ۹) (م = ۴۰) (ه = ۵)] = ۱۳۵زاده [بتول] : [(ب = ۲) (ت

= ۴۰۰) (و = ۶) (ل = ۳۰)] = ۴۳۸

مجموع ۴ اسم بالا برابر است با :

۹۵۵باقیمانده تقسیم ۹۵۵ بر ۵ برابر میشود با ۵ که نشان میدهد.

که باید دوباره بر ۵ تقسیم کرد که حاصل صفر میشود:

این حساب ابجد کبیر بود که برایتان نوشتیم

ولی در پایان می نویسیم هر کاری دست خداست و هر چه خدا بخواهد همان خواهد شد.

و یقینا بدانید هر کاری برای خدا انجام گیرد ضرر و زیانی در آن نمی باشد

حروف ابجد

بد نیست طالع بینی ازدواج با حروف ابجد را بدانید

بشر همیشه در صدد تدوین قوانینی بوده است تا بتواند با آن علم به اسرار زندگی پی ببرد بنابراین از گذشته تا کنون روش های پیش گویی فراوانی وجود داشته است . در قرون اولیه برای پیشگویی و پی بردن به اسرار انسان ها از ستارگان و سفیده تخم مرغ و بعضی از خطوط دست و … استفاده می کردند تا بتوانند از اضطراب و نگرانی خارج شوند و از اخبار اینده مطلع وبه زندگی امید وار گردند.

امروزه نیز فال و پیشگویی های متعددی رواج پیدا کرده که یکی از این طالع بینی های جالب،طالع بینی با حروف ابجد کبیر می باشد. حروف اَبجَد روشی برای مرتب کردن حروف زبان عربی است که بر پایه الفبای اولیه خط فنیقی مرتب شده اند. اگر می خواهید بدانید چگونه از این حروف می توانید برای پیشگویی ازدواج جوانان در آینده و میزان درصد به هم رسیدن زوجین استفاده کنید.

روش پیش بینی آینده با حروف ابجد

برج حمل

زنان برج حمل ابرو کمان عاقل وزیرک می باشند. وهم ستاره حضرت خدیجه می باشند.

مردان برج حمل بلند قامت و خوش اقبال لند.

برج ثور

زنان این برج خوش اخلاق وزیبا هستند که دشمن زیادی دارند.

مردان این برج دمدمی مزاج و چشم و دل سیر هستند.

برج جوزا

زنان این برج دمدمی مزاج و متملق اند.

مردان این برج زود جوش و راز دارند.

برج سرطان

زنان این برج اگر پولی قرض بگیرند به فکر پس دادن نیستند.

مردان این برج صاحب عزت، دانا و دیر باور می باشند.

برج اسد

زنان این برج خاکی و افتاده می باشند.

مردان این برج حرفشان درمیان مردم حجت است.

برج سنبله

زنان این برج مومن می باشند.

مردان این برج بدشانس اند.

حروف ابجدبرج میزان

زنان این برج بسیا راستگو می باشند.

مردان این برج در شراکت بدشانس می باشند.

برج عقرب

زنان این برج همواره از اطرافیان دروغ شنیده و از اطرافیان شانس ندارند.

مردان این برج از کسانی که به آنها وفا دار می باشند بیشترین ضربه را می خورند.

برج قوس

زنان این برج بسیار به چشم می آیند و بهتر است دعای چشم زخم به همراه داشته باشند.

مردان این برج خوش اخلاق و با هیجان وبد شانس اند.

برج جدی

زنان این برج خوش بخت می شوند و از خواهر و برادر شانس می آورند.

مردان این برج تلاش زیادی برای پول می کنند.

برج دلو

زنان این برج تلاشگر وساعی می باشند.

مردان این برج بهتر است هیچ وقت ضمانت کسی را نکنند.

برج حوت

زنان این برج رزق و روزی زیادی داشته و خوش دولت می باشند.

مردان این برج باحیا، عاقل، و نجیب می باشند.

ساعدنیوز- ghazalak69.blogfa.com

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع : www.niksalehi.com

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب

علت تلخی دهان چیست، درمان های خانگی تلخی دهان
پخش زنده کربلا از ماهواره ۱۴۰۱ | پخش زنده کربلا با کیفیت بالا | زیارت آنلاین کربلا
آیا روی ماه یاحسین نوشته ۱۴۰۱ | عکس ماه امشب | عکس ماه که روش نوشته یا حسین
آلف مانگا | alef manga | الف مانگا پرسپولیس کیست | الف مانگا بازیکن فوتبال
نقش ابراهیم اشتر در مختارنامه | مالک اشتر کیست
دلنوشته شام غریبان ۱۴۰۱ | متن شام غریبان عاشقانه | متن برای شمع شام غریبان
ادارات خوزستان فردا تعطیل است ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ | اهواز فردا تعطیل است
امار فوتی های کرونا امروز ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ | آمار کرونا امروز ایران ۱۴۰۱
متن شام غریبان مرده ۱۴۰۱ | متن شام غریبان پدر | متن شام غریبان مادر فوت شده
بیو شام غریبان ۱۴۰۱ | کپشن شام غریبان | جمله برای شام غریبان
متن شام غریبان برای استوری ۱۴۰۱ | فیلم شمع شام غریبان امام حسین
استوری شام غریبان ۱۴۰۱ | متن کوتاه برای شام غریبان | دعا برای شام غریبان
دلیل مرگ مهران غفوریان ۱۴۰۱ | پیج اصلی مهران غفوریان | مهران غفوریان الان کجاست
ایا فردا سه شنبه 18 مرداد 1401 تعطیل است + بانک ها و ادارات
تعطیلی خوزستان اهواز ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ بانکها و ادارات