رضا صادقی، خواننده مشهور پاپ در میانه اجرای کنسرت خود گفت: هـیچ صدایى در جهـان من و به اندازه این همصدایى ها به وجد نمیاره و زندگى نمیده …