چرا حضرت موسی بعد از 4 صد سال یوسف ع را از قبر بیرون آورد؟چرا حضرت موسی بعد از 4 صد سال یوسف ع را از قبر بیرون آورد؟ و چرا حضرت موسی بعد از 4 صد سال یوسف ع را از قبر بیرون آورد علت و دلیل در ادامه مطلب.

برای دیدن پاسخ و جواب درست به چرا حضرت موسی بعد از 4 صد سال یوسف ع را از قبر بیرون آورد؟ به ادامه مطلب بروید.

به حضرت موسی وحی شد که استخوانهای یوسف را از قبر بیرون آورد.

پس خداى عزوجل به موسى وحى فرمود جنازه یوسف را بیرون آورد

پیر زن محل دفن حضرت یوسف را نشان داد و حضرت موسی جنازه را بیرون آورد

اشتراک گذاری در واتساپ:

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب