توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

برنامه درسی 29 مهر مدرسه تلویزیونی ایران


. . . . . . . . . . . . .

fبه گزارش تیزلند، برنامه مدرسه تلویزیونی برای امروز پنجشنبه 29 مهر در تمام مقاطع تحصیلی به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

فنی و حرفه‌ای و کاردانش :

????ساعت٨  تا ٨:٣٠ ارتباط موثر- پایه 10- مشترک خدمات - شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش

????ساعت٨:٣٠ تا ٩ دانش فنی پایه - پایه 10- رشته طراحی و دوخت- شاخه فنی و حرفه‌ای

????ساعت 9 تا 9:30 تعمیرات موتور - پایه 10- رشته مکانیک خودرو - شاخه فنی و حرفه‌ای

????ساعت 20:00 تا 20:30 نقشه کشی فنی رایانه - پایه 10- رشته نقشه کشی - شاخه فنی و حرفه‌ای

????ساعت 20:30 تا 21:00 نقاشی رنگ روغن - پایه 12- رشته چهره سازی - شاخه کاردانش

????ساعت 21:00 تا 21:30 طراحی و دوخت لباس بچه گانه - پایه11 - رشته طراحی و دوخت -شاخه فنی و حرفه‌ای

6 پایه ابتدایی:

????ساعت 10:30 تا ١١:0٠ فارسی و نگارش پایه اول

????ساعت ١١:0٠ تا 11:30 فارسی و نگارش پایه دوم

????ساعت 11:30 تا 12:00 بازی و ریاضی پایه سوم

????ساعت 12:00 تا 12:30 فارسی و نگارش پایه چهارم

????ساعت 12:30 تا 13:00 علوم تجربی و تفکر پایه پنجم

????ساعت 13:00 تا 13:30 فارسی و نگارش پایه ششم

????ساعت 13:30 تا 13:50 آموزش نوآموزان پیش دبستانی

???? ????متوسطه اول:

????ساعت 14:30 تا 15:00 کارو فناوری پایه هفتم

????ساعت15:00 تا 15:30 کارو فناوری پایه هشتم

????ساعت ١5:٣٠ تا ١6 کارو فناوری پایه نهم

????ساعت16:00 تا 16:30 عربی پایه هفتم

???? ????متوسطه دوم :

???? ساعت ١6:00 تا 16:40 ریاضی یک - پایه 10- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

???? ساعت16:40 تا ١٧:15 شیمی یک - پایه 10- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

????ساعت 17:15 تا 17:50 ریاضی یک - پایه 10- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

????ساعت 17:50 تا 18:30 زیست یک - پایه 10- رشته علوم تجربی

شبکه قران:

????ساعت 8 درس اصول عقاید1 1رشته علوم ومعارف اسلامی

????ساعت 8:30 درس تاریخ اسلام1 رشته علوم ومعارف اسلامی

????ساعت 11 درس هدیه های آسمانی پایه ششم دبستان

????ساعت 11:20 درس اموزش قران پایه ششم

????ساعت 15 درس پیامهای اسمانی پایه نهم

????ساعت 15:30 درس عربی زبان قران1

منبع: شبکه آموزش

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب