کافیه برگ‌های پائینی رو برای خوردن جدا کنی و بعد ساقه رو داخل آب بذاری