گام به گام درس 2 عربی دهم ریاضیجواب تمرین اول صفحه 17 درس 2 عربی دهم

 

اُکْتُبِ الْعَمَليّاتِ الْحِسابيَّةَ التّاليَةَ بِالْأَعدادِ کَالْمِثالِ. (++ زائدِ) (−− ناقِص) (÷÷ تَقسيمٌ عَلَی) (×× ضَربٌ في)

به عملیات حسابی زیر پاسخ بده.

1) عَشَرَةٌ في ثلَاثَةٍ يُساوي ثَلاثينَ. (۳۰=۳×۱۰)

2) تِسعونَ ناقِصُ عَشَرَةٍ يُساوي ثَمانينَ. (۸۰=۱۰−۹۰)

3) مِئَةٌ تَقسيمٌ عَلَی خَمْسَةٍ يُساوي عِشرينَ. (۲=۵÷۱۰۰)

4) سِتَّةٌ في أَحَدَ عَشَرَ يُساوي سِتَّةً وَ سِتّينَ. (۶۶=۱۱×۶)

5) خَمْسَةٌ وَ سَبْعونَ زائِدُ خَمْسَةٍ وَ عِشْرينَ يُساوي مِئةً. (۱۰۰=۲۵+۷۵)

6) اِثنانِ وَ ثَمانونَ تَقسيمٌ عَلَی اثنَينِ يُساوي واحِداً وَ أَربَعينَ.  (۴۱=۲÷۸۲)

 

جواب تمرین دوم صفحه 17 درس دوم عربی دهم

 

اُکتُبْ في الْفَراغِ عَدَداً تَرتيبيّاً مُناسِباً.

در جای خالی عدد ترتیبی مناسب قرار بده.

1) اَلْيَومُ الثّانیُّ مِنْ أَيّامِ الْأُسبوعِ يَومُ الْأَحَدِ.

2) اَلْيَومُ السّادِسُ مِنْ أَيّامِ الْأُسُبوعِ يَومُ الْخَميسِ

3) اَلْفَصلُ الرّابِعُ في السَّنَةِ الْإيرانيَّةِ فَصلُ الشِّتاءِ.

4) اَلْفَصلُ الثّالثُ في السَّنَةِ الْإيرانيَّةِ فَصلُ الْخَريفِ.

5) يَأخُذُ الْفائِزُ الْأَوَّلُ جائِزَةً ذَهَبيَّةً وَ الْفائِزُ الثّانیُّ جائِزَةً فِضّيَّةً.

 

پاسخ تمرین سوم صفحه 18 درس دوم عربی دهم

 

اُکتُبْ فِي الْفَراغاتِ أَعداداً مُناسِبَةً.

در جاهای خالی اعداد مناسب بنویس.

مِن واحِدٍ إلیٰ ثَلاثينَ

واحِداِثْنانِثلَاثَةأرَبَعَةخَمْسَة
سِتَّةسَبعَةثَمانيَةتِسعَةعَشَرَة
أَحَدَ عَشَرَاِثْنا عَشَرَثَلاثَةَ عَشَرَأَربَعَةَ عَشَرَخَمْسَة عَشَرَ
سِتَّةَ عَشَرَسَبعَةَ عَشَرَثَمانيَةَ عَشَرَتِسْعَةَ عَشَرَعِشْرونَ
واحِدٌ وَ عِشْرونَاِثنانِ وَ عِشْرونَثَلاثَةَ و عِشْرونَأَربَعَةٌ وَ عِشْرونَخَمْسَة و عِشْرونَ
سِتَّةٌ وَ عِشْرونَسبعة و عِشْرونَثَمانيَةٌ وَ عِشْرونَتِسْعَةَ و عِشْرونَثَلاثونَ

مِن عِشْرینَ إلیٰ تِسْعينَ

عِشْرونَثَلاثونَأَرْبَعونَخَمْسونَ
سِتّونَسَبْعونَثَمانونَتِسْعونَ

پاسخ تمرین چهارم صفحه 19 درس 2 عربی دهم

 

ضَعْ فِي الْفَراغِ عَدَداً مُناسِباً مِنَ الْأَعدادِ التّاليَةِ ثُمَّ تَرْجِمِ الْجُمَلَ. «کَلِمَتانِ زائِدَتانِ.»

در جاهای خالی عدد مناسب از اعداد زیر قرار بده «دو کلمه اضافه است.»

عَشْرُ / مِئَةِ / خَمْسٌ / عِشْرينَ / خَمسينَ / ثَلاثَةٌ

1) ﴿وَ لَقَد أَرسَلْنا نوحاً إلَی قَومِهِ فَلَبِثَ فیهِم أَلفَ سَنَةٍ إلّا خَمسينَ عاماً﴾

ترجمه: و ما نوع را به‌سوی قومش فرستادیم؛ و در میان آنان هزار سال مگر پنجاه سال، درنگ کرد.

2) ﴿مَن جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمثالِها﴾

ترجمه: هرکس کار نیکی به‌جا آورد، ده برابر آن پاداش دارد.

3) اَلصَّبْرُ ثَلاثَةٌ صَبْرٌ عِنْدَ الْمُصيبَةِ، وَ صَبرٌ عَلَی الطّاعَةِ وَ صَبرٌ عَنِ الْمَعْصيَةِ.

ترجمه: صبر سه نوع است: صبر در هنگام مصیبت، صبر بر طاعت و صبر بر ترک گناه.

4) عَلاماتُ الْمُؤمِنِ خَمْسٌ اَلْوَرَعُ فِي الْخَلْوَةِ، وَ الصَّدَقةُ فِي الْقِلَّةِ وَ الصَّبْرُ عِندَ الْمُصيبَةِ، وَ الْحِلْمُ عِندَ الْغَضَبِ وَ الصِّدْقُ عِندَ الْخَوفِ.

ترجمه: نشانه‌های مؤمن پنج‌تا است: پرهیزکاری در خلوت و صدقه دادن در تنگدستی و شکیبایی در ناگواری و بردباری در حال خشم و راست گفتن به هنگام ترس.

جواب تمرین پنجم صفحه 20 درس دوم عربی دهم

 

تَرجِمِ الْعِباراتِ التّاليَةَ. هَل تَعلَمُ أَنَّ …

عبارت های زیر را ترجمه کن. آیا می دانی که …

1) … الْکَلبَ يَقدِرُ عَلَی سَماعِ صَوتِ السّاعَةِ مِن مسافَةِ أَربَعينَ قَدَماً؟

ترجمه: سگ می تواند صدای ساعت را از مسافت چهل قدمی بشنود؟‌

2) … النَّملَةَ تَقدِرُ عَلَی حَملِ شَيءٍ يفَوقُ وَزنَها خَمسينَ مَرَّةً؟

ترجمه: مورچه می تواند چیزی که پنجاه برابر بالاتر از وزنش است را حمل کند؟‌

3) … ثَمانينَ فِي الْمِئَةِ مِن مَوجوداتِ الْعالَمِ حَشَراتٌ؟

ترجمه: هشتاد درصد موجودات جهان حشرات هستند؟

4) … الْغُرابَ يَعيشُ ثَلاثينَ سَنَةً أَوْ أکثَرَ؟

ترجمه: کلاغ سی سال یا بیشتر زندگی (عمر) می کند؟‌

5) … طولَ قامَةِ الزَّرافَةِ سِتَّةُ أَمتارٍ؟ (أَمتار: جمع متر)

ترجمه: طول قامت زرافه شش متر است؟

 

جواب تمرین ششم صفحه 20 درس 2 عربی دهم

 

اُکتُبِ السّاعَةَ بِالْأَرقامِ.

1) اَلْحاديَةَعَشْرَةَ إلّإ عَشْرَ دَقائِقَ. 10:50

2) اَلسّابِعَةُ وَ عِشْرونَ دَقيقَةً. 7:20

3) اَلثّانيَةَعَشْرَةَ تَماماً. 12:00

4) اَلسّادِسَةُ إلّا رُبْعاً. 5:45

5) اَلْخامِسَةُ وَ النِّصفُ. 5:30

جواب تمرین بخش انوار القرآن صفحه 21 درس دوم عربی دهم

در ترجمه‌ی فارسی جاهای خالی را تکمیل کن.

1) ﴿رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾

ترجمه:‌ پروردگارا سینه‌ام را برايم بگشای و کارم را برایم آسان گردان و گِره از زبانم بگشا [تا] سخنم را بفهمند.

2) ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَ فِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

ترجمه: ای پروردگارِ ما، در دنيا به ما نيکی و در آخرت [نيز] نيکی بده و ما را از عذابِ آتش نگاه دار.

3) ﴿وَ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ آتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ﴾

ترجمه: و نماز را برپای داريد و زکات بدهيد و هرچه را از کار نیک برای خودتان پیش بفرستید، آن را نزد خدا می‌يابيد.

4) ﴿رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَ ثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَ انْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾

پروردگارا بر ما صبر عطا کن و گام‌هایمان را استوار کن و ما را بر مردم کافر یاری ده.

ترجمه و معنی بخش البحث العلمی صفحه 22 درس 2 عربی دهم

 

اِبْحَثْ عَنْ آيَةٍ واحِدَةٍ فِي الْقُرآنِ الْکَريمِ وَ حَديثٍ واحِدٍ في نَهجِ الْفَصاحَةِ فيهِما عَدَدٌ عَلیٰ حَسَبِ ذَوقِكَ.
معنی: با سلیقه‌ی خودت در قرآن کریم به دنبال یک آیه و در نهج‌الفصاحه به دنبال یک حدیث بگرد که در آن ها عددی وجود دارد.

﴿فَاقْرَؤوا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرآنِ﴾
معنی: آنچه برای شما میسر است قرآن بخوانید.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب