گام به گام درس 20 مطالعات اجتماعی نهمفعالیت صفحه 135 مطالعات نهم

 

 

2- بر عده دانش آموز

3- به نظر صاحب ‌نظران، تک فرزندی چه پیامدهای نامطلوب فردی و اجتماعی دارد؟
جواب

جواب۰۱ تجربه اجتماعی شدن و رشد اجتماعی کودک کاهش می یابد؛
۲. رقابت ها،بازی ها، دعوا های کودکانه و الگوبرداری از رفتارهای خواهر و برادر شکل نمی گیرد؛
۳. کودکان همواره با بزرگترها در ارتباط اند و از لذت ارتباطات وسیع تر خانوادگی و حمایت و محبت برادر و خواهر محروم می شوند؛
۴. کاهش جمعیت پیری و بی نشاطی جمعیت ، عدم رشد و توسعه اقتصادی و …

4- کاهش نرخ باروری در کشور ما در آینده چه پیامدهای نامطلوبی دارد؟ دست کم به سه مورد اشاره کنید.
جواب

جواب1) پیر شدن جمعیت
2) افزایش هزینه ‌های درمانی سالمندان و نگهداری آنها
3) کاهش نیروی فعال و کارآمد و کاهش تولید
4) کم شدن جمعیت زیرا اولین شرط بقای هر جامعه جمعیت آن است.

 

فعالیت صفحه 137 مطالعات نهم

 

5- اگر مواردی از مدیریت درست مشکلات و حوادث در خانواده خود یا خویشان و آشنایان سراغ دارید، در کلاس بیان کنید.
جواب

جوابمانند تشکیل صندوق خیریه خانوادگی برای رفع نیازهای مالی و درمانی خانواده نیازمند خویشان و آشنایان و…

6- فواید صله ارحام برای خانواده‌ها چیست؟
جواب

جوابازدیاد مهر و محبت بین اقوام ، خبر دار شدن از مشکلات یکدیگر و تلاش برای رفع مشکلات ، اطلاع از احوال همدیگر

7- اصل دهم قانون اساسی را در درس ۲۲، صفحه ۱۵۱، بخوانید. چرا چنین اصلی را در قانون اساسی کشور ما قرار داده‌اند؟
جواب

جوابزیرا خانواده واخد بنیادی جامعه اسلامی است و اولین و مهم ترین واحد اجتماعی تربیت و مراقبت از فرزندان است.

8   ــ چگونه بیمه شدن اعضای خانواده در امور مختلف میتواند به رفع مشکلات و آرامش بیشتر خانوادهها کمک کند؟ با راهنمایی معلم چند نمونه بیان کنید.

جواب

جوابدر هنگام حوادث و مشکلات بیمه خسارت های مالی ایجاد شده را می پردازد و فشار مالی تا حدی از دوش نواده کم می شود و باعث ایجاد آرامش روانی در اعضای خانواده به خصوص پدر و مادر می شود.

 

 

کتاب درسی اجتماعی نهم

 

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب