گام به گام درس 19 مطالعات اجتماعی نهمفعالیت صفحه 129 مطالعات نهم

 

 

١- در شهر یا روستای شما برای تولّد نوزاد، چه آداب و رسومی اجرا می‌شود؟ پرس‌وجو کنید و این آداب و رسوم را با ذکر ارزش‌ها و عقایدی که برای انجام هریک از آنها وجود دارد، توضیح دهید.

[بستگی به محل زندگی شما دارد نمونه ها مشترک در کل ایران]

جواب

جوابمانند گفتن اذان و اقامه در گوش نوزاد، مراسم انتخاب اسم و آوردن کادو و گفتن تبریک به خانواده‌ای که صاحب فرزند شده است.

فعالیت صفحه 131 مطالعات نهم

 

جواب فعالیت های درس 19 مطالعات نهم

جواب فعالیت های درس 19 مطالعات نهم

٢- امروزه مؤسساتی چون مهدکودک ها و خانه ‌های سالمندان مراقبت از بعضی از اعضای خانواده را در دوره‌ هایی از زندگی به عهده گرفته ‌اند. به نظر شما مزایا و معایب مهد کودک‌ ها و خانه ‌های سالمندان چیست؟ چه دلایلی برای نظر خود دارید؟ با راهنمایی دبیر، بحث و گفت ‌و گوی خود را جمع بندی کنید.

در مورد مزایا و معایب مهدکودک باید گفت:
جواب

جوابمزایا : 1-آموزش های مناسبِ سن آن ها 2- ایجاد اشتغال برای گروهی3- اجتماعی شدن 4-پرورش خلاقیت
معایب: 1-دور بودن از خانواده 2- یادگیری چیزهای نامناسب زیرا کودکان از خانواده‌ های گوناگون امده اند 3- مناسب نبودن مهد برای نگه داری اطفال

اما در مورد مزایا و معایب سالمندان باید گفت:
مزایا: داشتن همنشین و درد و دل کردن با هم، رسیدگی بیشتر و بهتر به امور آنها
معایب: بی‌احترامی کردن به آنها و استفاده نکردن از تجربیات مفید آنها برای نسل جدید خانواده

۳- طبق آیات 17 تا 19 سوره لقمان، لقمان حکیم برای تربیت فرزند خود، چه سفارش هایی به او می کند؟
جواب

جواببرپا داشتن نماز ، امر به معروف و نهی از منکر ، صبر و شکیبایی در برابر سختی ها ، مغرور و متکبر نبودن ، عدالت و میانه روی در راه رفتن ، با صدای بلند سخن گفتن

4ــ شما چند خواهر و برادر دارید؟ وظایف خواهر یا برادر بزرگتر نسبت به بقیه اعضای خانواده چیست؟ خواهر و برادر کوچکتر چطور؟ راجع به آنها در کلاس گفتوگو کنید.

برعهده دانش آموز میباشد اما میتوانید از قسمت زیر کمک بگیرید

امر به معروف توسط اعضای بزرگ تر خانواده بر اعضای کوچکتر واجب است . به دلیل اینکه آنها تجربیاتی بیشتر از ما دارند و اعضای کوچک تر خانواده تجربیات کمتری در زندگی و جامعه دارند.

 

 

کتاب درسی اجتماعی نهم

 

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب