گام به گام درس 14 مطالعات اجتماعی نهمفعالیت صفحه 90 مطالعات نهم

 

۱- دلیل مخالفت گسترده آزادی خواهان با قرارداد ۱۹۱۹ چه بود؟
جواب

جواببر اساس این قرار داد انگلستان از همه جوانب بر ایران مسلط شده و به نوعی ایران تحت استعمار انگلیس قرار می‌ گرفت.

فعالیت صفحه 91 مطالعات نهم

 

٢- الف) علت کودتای ۱۲۹۹ چه بود؟
جواب

جوابناکامی انگلیس از اجرای قرارداد 1919 در ایران

ب) کدام شرایط و عوامل داخلی به رضاخان در دستیابی به قدرت کمک کرد؟
جواب

جوابحمایت انگلیسی ها نارضایتی مردم از اوضاع کشور (ناامنی) و بی کفایتی احمدشاه رهبران و احزاب سیاسی غرب گرا ( با شعار ترقی و تجدد) که در مجلس چهارم و پنجم قدرت گرفته بودند

فعالیت صفحه 94 مطالعات نهم

 

٣- الف) کشور ما در دو جنگ جهانی اوّل و دوم «پل پیروزی متفقین» لقب گرفت. با راهنمایی دبیر خود و با همفکری یکدیگر، بگویید چرا این لقب به ایران داده شد.
جواب

جوابایران پل ارتباط بین انگلیس و روسیه بود (برای ارسال سلاح به روسیه در جنگ جهانی با آلمان)

ب) آثار و پیامدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جنگ جهانی دوم بر ایران چه بود؟
جواب

جوابسیاسی: اشغال ایران. اقتصادی: کمبود و گرانی شدید مواد غذایی اجتماعی: عده زیادی جان باختند

 

فعالیت صفحه 95 مطالعات نهم

 

۴- همفکری کنید و بگویید به نظر شما، چه شباهت‌ ها و تفاوت ‌هایی در اهداف نهضت تنباکو و نهضت ملی شدن نفت وجود دارد؟
جواب

جوابشباهت: قرار داشتن علما، روحانیون و اندیشمندان به عنوان رهبری هر دو نهضت و همدلی و اتحاد و همبستگی میان مردم جهت مبارزه با بیگانگان و حمایت از تولیدات و منابع و ثروت ملی

تفاوت: در نهضت تنباکو مردم و رهبران دچار تفرقه نشدند ولی در نهضت ملی شدن نفت رهبران آن اسیر جاه طلبی و خودخواهی سیاسی اطرافیان خود شدند.

۵- الف) مهم‌ترین دلیل موفقیت کودتای ۲۸ مرداد چه بود؟
جواب

جواببروز اختلاف میان رهبران و گروه‌های پشتیبان نهضت ملی شدن نفت.

ب) کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ چه تفاوت و شباهتی با کودتای ۱۲۹۹ داشت؟
جواب

جوابتفاوت: در کودتای 1299 تنها حمایت انگلستان نقش اساسی داشت. در 28 مرداد حمایت انگلستان و آمریکا – در کودتای 28 مرداد حکومت پهلوی از بین نرفت. اما در کودتای سال 1299 سلسله قاجاریه سقوط کرد.
شباهت: هر دو کودتا با توجه به اختلاف موجود در جامعه از عناصر داخلی رضا خان – سید ضیاءالدین طباطبایی و سرلشگر فضل‌الله زاهدی استفاده شد و در هر دو کودتا هدف اصلی تسلط بر منابع و ثروت ‌های ملی ایران بود.

به کار ببندیم صفحه 96 مطالعات نهم

 

۱- به چند گروه تقسیم شوید و هر گروه درباره زندگی و اقدامات یکی از این شخصیت‌ها تحقیق کنید:
میرزا کوچک‌خان جنگلی، آیت‌اللّٰه سیدابوالقاسم کاشانی، دکتر محمد مصدق؛ شهید سید مجتبی نواب صفوی.
۲- با توجه به دانسته‌های خود، یک مورد از عملکردهای شاهان زیر را که نشان بدهد آنها به قانون اساسی مشروطه پایبند بوده یا نبوده‌اند، بنویسید.
محمدعلی شاه ←
جواب

جواببه توپ بستن مجلس
احمدشاه ←
جوابجواببرکناری توسط مجلس شورای ملی از سلطنت و ایجاد حکومت پهلوی
رضاشاه ←
جوابجوابفرستادن افراد خود به مجلس و گرفتن نخست وزیری به زور قدرت نظامی
محمدرضاشاه ←
جوابجواببعد از کودتا 28 مرداد سال 1332 و سرنگونی حکومت مصدق – تأسیس ساواک

 

 

کتاب درسی اجتماعی نهم

 

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب