گام به گام درس 12 مطالعات اجتماعی نهمفعالیت صفحه 77 مطالعات نهم

 

 

1-چرا عباس میرزا به فکر نوسازی و اصلاح کشور افتاد؟
پاسخ: به سبب شکست ایران از ارتش روسیه و انگلستان با وجود رشادت های فراوان وپی بردن به پیشرفت های علمی وصنعتی کشورهای اروپاییان

2 -فکر می کنید اگر یک کشور از دشمن خود درخواست کمک کند، دشمن تمام تجربه ها و دانش موردنیاز برای اصلاح یا پیشرفت آن کشور را در اختیارش قرار می دهد؟ چرا؟
پاسخ: خیر چون دشمن به فکر منافع خود می باشد

3-به نظر شما، چرا اگر کشوری به سلاح علم و دانش مجهّز نباشد، نمی تواند قوی شود و در مقابل دشمنانش، مقتدرانه بایستد؟
پاسخ: چون با علم می توان پیشرفت کرد و به سلاح های پیشرفته مجهز شد و روی پای خود ایستاد

 

فعالیت صفحه 79 مطالعات نهم

 

4-الف) انگیزه و اهداف امیرکبیر از اقدامات اصلاحی چه بود؟
پاسخ: نوسازی تشکیلات حکومتی و مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی حفظ استقلال کشور و قطع نفوذ روسیه و انگلستان در ایران

ب)شما کدام یک از اصلاح گری های امیرکبیر را مؤثرتر می دانید؟ اگر شما جای امیرکبیر بودید، چه کارهایی برای پیشرفت ایران در آن زمان می کردید؟
پاسخ: تأسیس مدرسه دارالفنون چون افراد بیشتری آموزش می دیدند.

پ) به نظر شما، چرا امیرکبیر بر استخدام نکردن معلمان و استادان روسی و انگلیسی در مدرسه دارالفنون، اصرار می کرد؟
پاسخ: از نفوذ روسیه وانگلستان درامور داخلی ایران جلوگیری کند

5-چند مورد از اقدامات امیرکبیر را در زمینه رواج عدالت و پیشرفت علمی و فرهنگی بنویسید.
پاسخ: – اصلاح قانون مالیات
– وادار کردن زمین داران بزرگ به پرداخت مالیات
– تأسیس مدرسه دارالفنون
– انتشار روزنامه وقایع اتفاقیه

6 -به نظر شما با توجه به اصلاحات امیرکبیر، چرا شاهزادگان و درباریان قاجار و عوامل وابسته خارجی برای برکناری و قتل امیرکبیر توطئه کردند؟
پاسخ: چون از حقوق و املاک زیادی که در اختیار داشتند محروم شدند ومنافع آنها به خطر افتاده بود.

فعالیت صفحه 81 مطالعات نهم

 

7 -الف) دلیل اصلی شکل گیری نهضت تنباکو چه بود؟
پاسخ: اعتراض به واگذاری امتیازهای اقتصادی به بیگانگان ومبارزه با استبداد داخلی و خارجی.

ب) موفقیت نهضت تنباکو از نظر سیاسی و اجتماعی چه اهمیتی داشت؟
پاسخ: نهضت تنباکو نخستین حرکت جدّی مردم ایران برای رهایی از نفوذ و سلطه خارجی و ایستادگی در برابر ستم داخلی بود و پیروزی آن حس اعتماد به نفس و روحیه مقاومت و مبارزه را در مردم تقویت کرد.

فعالیت صفحه 81 مطالعات نهم

 

8 -با راهنمایی دبیر خود متن سند را در کلاس بخوانید و به پرسش های زیر پاسخ دهید:
الف) فرمان لغو امتیاز توتون و تنباکو توسط چه کسی صادر و توسط چه کسی به مردم ابلاغ شد؟
پاسخ: توسط ناصرالدین صادر و توسط امین السلطان ابلاغ شده

ب) فکر می کنید چرا در این فرمان، هیچ اشاره ای به اشتباه شاه و حکومت در انعقاد اولیه قرارداد با استعمارگران نشده است و بلکه در مقابل، لغو آن به لطف و مرحمت شاه نسبت داده شده است؟
پاسخ: به دلیل چا پلوسی های بیش از اندازه

پ) در کدام قسمت های فرمان، می توانید تکبّر و خودخواهی شاهانه را ببینید؟ آیا فکر نمی‌کنید که یکی از عوامل پیشرفت نکردن ایران در گذشته، وجود چنین حکومت و شاهانی بوده است؟
پاسخ: (مردم هم خودشان را از این زحمت و تحمیل آسوده دانسته به دعاگویی وجود مسعود همایونی و به شکرگزاری مراحم کامله همایون خسروانه بیفزایند و بعضی حرکات جاهلانه را به کلی موقوف نمایند .)
مسلماً وجود چنین شاهانی که هیچگونه حقی برای مردم قائل نبودند و ثروت‌های کشور را بخشی از ثروت خود می شمردند و فقط در پی خوشگذرانی و زورگویی بر مردم بودند، مانع هرگونه پیشرفتی برای کشور بود.

ت) وقتی متن این سند را می خوانید چه نکته هایی شما را بیشتر به فکر وا می دارد یا توجه شما را جلب می کند؟
پاسخ: پاسخ به عهده دانش آموز

 

 

کتاب درسی اجتماعی نهم

 

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب