گام به گام پودمان پایش رشد و تکامل کودک کاروفناوری نهمپاسخ کار کلاسی صفحه 110 پودمان رشد و تکامل کودک کاروفناوری نهم

 

در کلاس شما چند دانش آموز وجود دارد؟ با سؤال از همکلاسی های خود، برای ده نفر، جدول 1-9 را به طور تقریبی تکمیل کنید.

نکته: جواب این کار کلاسی برای هر کلاس و دانش آموزی متفاوت می باشد و در جدول زیر نمونه ای از پاسخ آن را گفته ایم.

ردیفسنوزن (کیلوگرم)قد (سانتیمتر)
11550155
21558160
31560158
41465152
51563165
61565163
71459157
81560156
91551153
101541148

حل کار کلاسی صفحه 112 پودمان رشد و تکامل کودک کاروفناوری نهم

 

در گروه خود، ابتدا روند نمای اندازه گیری وزن را ترسیم نمایید، سپس با استفاده از ترازوی دقیق، وزنِ یک ماکتِ کودک را اندازه گیری و ثبت کنید.

پاسخ: در تصویر زیر می توانید نمای اندازه گیری وزن را مشاهده نمایید.

 

جواب کار کلاسی صفحه 112 پودمان رشد و تکامل کودک کار و فناوری نهمجواب کار کلاسی صفحه 112 پودمان رشد و تکامل کودک کار و فناوری نهم

 

جواب کار کلاسی صفحه 113 پودمان رشد و تکامل کودک کاروفناوری نهم

 

در گروه خود، ابتدا روندنمای اندازه گیری قد را ترسیم نمایید، سپس با استفاده از یکی از روش های اندازه گیریِ قد، قدِ یک ماکتِ کودک را اندازه گیری و ثبت کنید.

پاسخ: در تصویر زیر می توانید نمای اندازه گیری قد را مشاهده نمایید.

 

جواب کار کلاسی صفحه 113 پودمان رشد و تکامل کودک کار و فناوری نهم جواب کار کلاسی صفحه 113 پودمان رشد و تکامل کودک کار و فناوری نهم

جواب کار کلاسی صفحه 110 پودمان رشد و تکامل کودک کاروفناوری نهم

 

در گروه خود، با استفاده از متر نواری غیرقابل ارتجاع، محیط ِ های بدن ماکت کودک را اندازه گیری و ثبت کنید.

روش اندازه گیری قد در شیرخواران و کودکان :

با قرار دادن شیرخوار در وضعیت خوابیده به پشت، بر روی یک تخته اندازه گیری، طول بدن او را اندازه بگیرید. اگر تخته اندازه گیری ندارید، از یک میز معمولی می‌توانید استفاده کنید. شیرخوار را به پشت، روی آن خوابانیده و دو علامت روی میز بزنید. یک علامت در ناحیه فرق سر و علامت دیگر در ناحیه پاشنه پا. دقت کنید که پاهای شیرخوار، هنگام اندازه گیری کاملاً صاف باشد در غیر این صورت قد شیرخوار کمتر اندازه گیری می‌شود.

اندازه گیری مستقیم نوزاد با متر نواری خیلی دقیق نمی باشد. طول قد را در کودکان بزرگتر، از طریق ایستادن کودک در مقابل یک دیوار، در حالی که پاشنه ها، پشت و سر او با دیوار تماس دارد، می‌توان اندازه گیری کرد. در این حالت تخته صاف و کوچک بر روی سر کودک قرار دهید، طوری که با دیوار زاویه قائمه ایجاد نماید. در این حالت، فاصله تخته تا زمین را به طور دقیق اندازه گیری نمایید.

طول متوسط قد نوزاد هنگام تولد ،۵۰ سانتی متر، در یک سالگی ۷۵ سانتی متر، در سه سالگی 90 سانتی متر و در چهار سالگی ۱۰۰ سانتی متر می باشد (دو برابر قد هنگام تولد). متوسط افزایش سالیانه قد ، بعد از چهار سالگی و قبل از بلوغ 7.5-4 سانتی متر می باشد.

روش اندازه گیری دور سر :

نواری را بر روی برآمدگی پشت، جلو و کناره های سر قرار دهید تا بدین وسیله بزرگترین محیط دور سر به دست آید. این کار در زمان شیرخوارگی اوایل کودکی، هنگامی که کودک در حالت خوابیده به پشت قرار گرفته، به بهترین نحو انجام می شود. اندازه گیری دور سر نشانگر سرعت رشد جمجمه و محتویات آن می‌باشد.

اندازه متوسط دور سر، هنگام تولد 3.5 سانتی متر که در سال اول زندگی به طور متوسطه در یک ماه یک سانتی متر افزایش می یابد. این اندازه در اول سال بیشتر از یک سانتی متر و در ماه های آخر سال کمتر از یک سانتی متر می باشد. پس تا آخر عمر، به طور کلی ۱۰ سانتی متر دیگر به دور سر اضافه می شود.

جواب جدول کار کلاسی صفحه 170 پودمان رشد و تکامل کودک کار و فناوری نهم

 

با توجه به آنچه تا به حال آموخته اید، وزن و قد اعضای گروه خود را اندازه بگیرید. سپس نمایه توده بدن خود و اعضای گروه را محاسبه کنید و به ارزیابی وضعیت وزن هر یک بپردازید. جدول2-9 را تکمیل کنید.

نکته: جواب این کار کلاسی برای هر کلاس و دانش آموزی متفاوت می باشد و در جدول زیر نمونه ای از پاسخ آن را گفته ایم.

ردیفسنوزن (کیلوگرم)قد (سانتی متر)نمایه توده بدنارزیابی وضعیت وزن
1155015520/81کمبود وزن
2155816022/65تقریبا مناسب
3156015824تقریبا مناسب
4146515228اضافه وزن
5156316523/14مناسب
6156516323/46مناسب
7145915724مناسب
8156015624/65اضافه وزن
9155115321/78مناسب
10154114818/68کمبود وزن

 

 

کتاب درسی کاروفناوری نهم

 

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب