یک ایمپالا توسط یک مار پیتون بزرگ آفریقای جنوبی گرفتار شده بود توجه یک کفتار را به خود جلب کرد. مار پیتون پس از احساس خطر از ورود کفتار اقدام به رها کردن ایمپالا کرد و این دقیقاً لحظه‌ای بود که ایمپالای خوش‌بخت نیاز داشت تا برای نجات جان خود پا به فرار بگذارد.