عیب یابی دسته راهنمای پژو ۴۰۵ و پارس ، سمند

مولتی متر را در وضعیت دیود قرار داده و یک پراپ را به پایه ۵a (ورودی راهنما) سوکت ۹ پایه قرار می دهیم و دسته راهنما به سمت بالا حرکت داده و با اتصال پراپ دیگر را به پایه ۲a (خروجی راهنما) باید خروجی داشته باشیم و برعکس اگر دسته راهنما پایین دهیم .

 

حالا پراپ مولتی متر به پایه ۴a متصل نموده در این وضعیت باید خروجی داشته باشیم.

تست دسته راهنما