خودرو مرسدس‌بنز E230 مدل ۱۹۹۵ دارم و هنگامی که موتور گرم می‌شود خودرو استارت نمی‌خورد. علت چیست؟

این مشکل به‌دلیل خرابی اتوماتیک استارت است. زیرا زمانی که استارت زده می‌شود، سیم‌های داخلی این قطعه گرم می‌شوند و به‌دلیل افزایش حرارت و مقاومت سیم‌ها جریان الکتریکی ارسالی کاهش می‌یابد.

این مشکل به‌دلیل خرابی اتوماتیک استارت است. زیرا زمانی که استارت زده می‌شود، سیم‌های داخلی این قطعه گرم می‌شوند و به‌دلیل افزایش حرارت و مقاومت سیم‌ها جریان الکتریکی ارسالی کاهش می‌یابد. در این شرایط جریان لازم برای تحریک اتوماتیک استارت کافی نیست و درنتیجه استارت به‌خوبی کار نمی‌کند که برای رفع مشکل باید آن را تعویض کرد.