۳۵ مدل لباس مجلسی گلدار جدید از پیراهن های مجلسی و خانگی ۲۰۲۲با ۳۵ مدل لباس مجلسی گلدار جدید ۲۰۲۲ – ۱۴۰۱ در انواع پیراهن بلند و کوتاه زنانه مجلسی و خانگی با پارچه های مختلف نخی از جمله حریر، ساتن، ریون و مخمل در خدمت شما هستیم.

مدل لباس مجلسی گلدار جدید

همان طور که گفتیم در ادامه می توانید از سری مطالب مدل لباس مجلسی در سایت دو نقطه، جدیدترین مدلهای لباس مجلسی گلدار در سال ۲۰۲۲ را که از بین شیکترین و جذابترین لباسهای مجلسی گلدار برایتان آماده کرده ایم مشاهده نمایید.

مدل لباس مجلسی گلدار جدیدمدل لباس مجلسی گلدار جدید

مدل لباس مجلسی گلدار جدید

لباس مجلسی گلدار بلند ۲۰۲۲لباس مجلسی گلدار بلند ۲۰۲۲

لباس مجلسی گلدار بلند ۲۰۲۲

لباس مجلسی گل گلی زنانه مدل ۱۴۰۱لباس مجلسی گل گلی زنانه مدل ۱۴۰۱

لباس مجلسی گل گلی زنانه مدل ۱۴۰۱

لباس مجلسی بسیار شیک دخترانه طرح برگ و گللباس مجلسی بسیار شیک دخترانه طرح برگ و گل

لباس مجلسی بسیار شیک دخترانه طرح برگ و گل

پیراهن جدید گلدار حریر شیکپیراهن جدید گلدار حریر شیک

پیراهن جدید گلدار حریر شیک

لباس سبز رنگ مجلسی گلدار دامن چاکدار یقه بازلباس سبز رنگ مجلسی گلدار دامن چاکدار یقه باز

لباس سبز رنگ مجلسی گلدار دامن چاکدار یقه باز

انواع لباسهای مجلسی گلدار جدید برای ساقدوشانواع لباسهای مجلسی گلدار جدید برای ساقدوش

انواع لباسهای مجلسی گلدار جدید برای ساقدوش

پیراهن بلند طرح دار مجلسی با زمینه گل و برگپیراهن بلند طرح دار مجلسی با زمینه گل و برگ

پیراهن بلند طرح دار مجلسی با زمینه گل و برگ

لباس گلدار مشکی ۲۰۲۲ مجلسی با طرح گل سفیدلباس گلدار مشکی ۲۰۲۲ مجلسی با طرح گل سفید

لباس گلدار مشکی ۲۰۲۲ مجلسی با طرح گل سفید

لباس مجلسی دو تیکه گل گلی بالاتنه نگین کاری شدهلباس مجلسی دو تیکه گل گلی بالاتنه نگین کاری شده

لباس مجلسی دو تیکه گل گلی بالاتنه نگین کاری شده

لباس مجلسی گلدار جدید در اینستاگراملباس مجلسی گلدار جدید در اینستاگرام

لباس مجلسی گلدار جدید در اینستاگرام

مدل لباس مجلسی گل برجسته بسیار زیبا ۱۴۰۱مدل لباس مجلسی گل برجسته بسیار زیبا ۱۴۰۱

مدل لباس مجلسی گل برجسته بسیار زیبا ۱۴۰۱

مدلهای لباس مجلسی پارچه ابریشمی گلدوزی شده سال جدیدمدلهای لباس مجلسی پارچه ابریشمی گلدوزی شده سال جدید

مدلهای لباس مجلسی پارچه ابریشمی گلدوزی شده سال جدید

لباس مجلسی دخترانه مدل ماهی با طرح گل رزلباس مجلسی دخترانه مدل ماهی با طرح گل رز

لباس مجلسی دخترانه مدل ماهی با طرح گل رز

پیراهن خانگی با پارچه گلدار آبرنگیپیراهن خانگی با پارچه گلدار آبرنگی

پیراهن خانگی با پارچه گلدار آبرنگی

مدلهای پیراهن گل گلی زنانه شیک

لباس مجلسی گل برجسته اینستا بسیار شیک ۲۰۲۲لباس مجلسی گل برجسته اینستا بسیار شیک ۲۰۲۲

لباس مجلسی گل برجسته اینستا بسیار شیک ۲۰۲۲

.ubca1a4ca1583760274751dc394c145ec , .ubca1a4ca1583760274751dc394c145ec .postImageUrl , .ubca1a4ca1583760274751dc394c145ec .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .ubca1a4ca1583760274751dc394c145ec , .ubca1a4ca1583760274751dc394c145ec:hover , .ubca1a4ca1583760274751dc394c145ec:visited , .ubca1a4ca1583760274751dc394c145ec:active { border:0!important; } .ubca1a4ca1583760274751dc394c145ec .clearfix:after { content: ""; display: table; clear: both; } .ubca1a4ca1583760274751dc394c145ec { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #E67E22; } .ubca1a4ca1583760274751dc394c145ec:active , .ubca1a4ca1583760274751dc394c145ec:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; } .ubca1a4ca1583760274751dc394c145ec .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .ubca1a4ca1583760274751dc394c145ec .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .ubca1a4ca1583760274751dc394c145ec .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .ubca1a4ca1583760274751dc394c145ec .ctaButton { background-color: #D35400!important; color: #ECF0F1; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://donoghte.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .ubca1a4ca1583760274751dc394c145ec:hover .ctaButton { background-color: #E67E22!important; } .ubca1a4ca1583760274751dc394c145ec .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .ubca1a4ca1583760274751dc394c145ec .ubca1a4ca1583760274751dc394c145ec-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .ubca1a4ca1583760274751dc394c145ec:after { content: ""; display: block; clear: both; }
  ۳۳ مدل سارافون دخترانه و زنانه ۲۰۲۱ بسیار شیک مجلسی و اسپرت

لباس مجلسی با طرح گل درشت بسیار زیبالباس مجلسی با طرح گل درشت بسیار زیبا

لباس مجلسی با طرح گل درشت بسیار زیبا

جدیدترین لباس مجلسی رنگ روشن گل گلیجدیدترین لباس مجلسی رنگ روشن گل گلی

جدیدترین لباس مجلسی رنگ روشن گل گلی

لباس پرنسسی گلدار مجلسی جدید ۱۴۰۱لباس پرنسسی گلدار مجلسی جدید ۱۴۰۱

لباس پرنسسی گلدار مجلسی جدید ۱۴۰۱

لباسهای گلدار شیک و با کلاس برای مهمانی و جشنلباسهای گلدار شیک و با کلاس برای مهمانی و جشن

لباسهای گلدار شیک و با کلاس برای مهمانی و جشن

مدل پیراهن دامن گلدار بلندمدل پیراهن دامن گلدار بلند

مدل پیراهن دامن گلدار بلند

لباس مجلسی یقه قایقی با گل های درشت نقره ای رنگلباس مجلسی یقه قایقی با گل های درشت نقره ای رنگ

لباس مجلسی یقه قایقی با گل های درشت نقره ای رنگ

لباس مجلسی ساتن بلند با طرح گلهای زیبالباس مجلسی ساتن بلند با طرح گلهای زیبا

لباس مجلسی ساتن بلند با طرح گلهای زیبا

مدلهای لباس مجلسی گلدار کره ای آستین دارمدلهای لباس مجلسی گلدار کره ای آستین دار

مدلهای لباس مجلسی گلدار کره ای آستین دار

مدل لباس مجلسی با پارچه تور گلدوزی شدهمدل لباس مجلسی با پارچه تور گلدوزی شده

مدل لباس مجلسی با پارچه تور گلدوزی شده

لباس مجلسی خوشرنگ مدل گل ریزلباس مجلسی خوشرنگ مدل گل ریز

لباس مجلسی خوشرنگ مدل گل ریز

مدل پیراهن مجلسی گلدار ترک ۲۰۲۲مدل پیراهن مجلسی گلدار ترک ۲۰۲۲

مدل پیراهن مجلسی گلدار ترک ۲۰۲۲

لباس مجلسی قرمز رنگ با گلهای برجستهلباس مجلسی قرمز رنگ با گلهای برجسته

لباس مجلسی قرمز رنگ با گلهای برجسته

لباس مجلسی حریر گلدار بلند شیکلباس مجلسی حریر گلدار بلند شیک

لباس مجلسی حریر گلدار بلند شیک

مدل لباس کارشده گلدار مجلسی فوق العاده زیبامدل لباس کارشده گلدار مجلسی فوق العاده زیبا

مدل لباس کارشده گلدار مجلسی فوق العاده زیبا

مدل لباس لاکچری ترکیبی تور و گل مجلسی ۱۴۰۱مدل لباس لاکچری ترکیبی تور و گل مجلسی ۱۴۰۱

مدل لباس لاکچری ترکیبی تور و گل مجلسی ۱۴۰۱

لباس مجلسی یقه گلدار به رنگ آبی روشنلباس مجلسی یقه گلدار به رنگ آبی روشن

لباس مجلسی یقه گلدار به رنگ آبی روشن

لباس مجلسی گلدار گل درشت کلوش با طراحی جدیدلباس مجلسی گلدار گل درشت کلوش با طراحی جدید

لباس مجلسی گلدار گل درشت کلوش با طراحی جدید

پیراهن مجلسی زمینه مشکی گلدار مدل جدیدپیراهن مجلسی زمینه مشکی گلدار مدل جدید

پیراهن مجلسی زمینه مشکی گلدار مدل جدید

لباس مجلسی کوتاه گلدار فوق العاده شیک ۲۰۲۲لباس مجلسی کوتاه گلدار فوق العاده شیک ۲۰۲۲

لباس مجلسی کوتاه گلدار فوق العاده شیک ۲۰۲۲

امیدواریم از مدلهای لباس مجلسی گلدار جدیدی که برایتان در این قسمت قرار دادیم استفاده کافی را برده باشید. هرگونه نظر یا پیشنهادی که در مورد مدلها دارید می توانید از طریق قسمت نظرات همین مطلب با ما به اشتراک بگذارید. همچنین در ادامه توجه شما را به دیدن انواع مدل مانتو گلدار جدید جلب می نماییم.

.ue007e51c2d63f0a4cc00c0341cadae47 , .ue007e51c2d63f0a4cc00c0341cadae47 .postImageUrl , .ue007e51c2d63f0a4cc00c0341cadae47 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .ue007e51c2d63f0a4cc00c0341cadae47 , .ue007e51c2d63f0a4cc00c0341cadae47:hover , .ue007e51c2d63f0a4cc00c0341cadae47:visited , .ue007e51c2d63f0a4cc00c0341cadae47:active { border:0!important; } .ue007e51c2d63f0a4cc00c0341cadae47 .clearfix:after { content: ""; display: table; clear: both; } .ue007e51c2d63f0a4cc00c0341cadae47 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #E67E22; } .ue007e51c2d63f0a4cc00c0341cadae47:active , .ue007e51c2d63f0a4cc00c0341cadae47:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; } .ue007e51c2d63f0a4cc00c0341cadae47 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .ue007e51c2d63f0a4cc00c0341cadae47 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .ue007e51c2d63f0a4cc00c0341cadae47 .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .ue007e51c2d63f0a4cc00c0341cadae47 .ctaButton { background-color: #D35400!important; color: #ECF0F1; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://donoghte.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .ue007e51c2d63f0a4cc00c0341cadae47:hover .ctaButton { background-color: #E67E22!important; } .ue007e51c2d63f0a4cc00c0341cadae47 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .ue007e51c2d63f0a4cc00c0341cadae47 .ue007e51c2d63f0a4cc00c0341cadae47-conte

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب