آهنگ محلی بختیاری تیه به راه (چشم به راه)

آهنگ ساز: مسعود بختیاری

شاعر:  بهمن علاالدین

خواننده:  بهزاد رئیسی

منبع: ایران صدا