تصاویری از رزمایش اقتدار ۱۴۰۱ نیروی زمینی ارتش را مشاهده می کنید.