پیگیری کارت ایثارگری با کد ملیپیگیری کارت ایثارگری با کد ملی برای تمامی رزمندگان ارتش، سپاه و خانواده های آنها فراهم است. دارا بودن کارت ایثارگری ارتش و سپاه امتیازاتی را در اختیار ایثارگران و خانواده های آنها قرار می دهد نظیر: استفاده از سهمیه ایثارگران در کنکور سراسری، تخفیف در شهریه دانشگاه، تخفیف در مدت زمان خدمت سربازی و … نوشته پیگیری کارت ایثارگری با کد ملی اولین بار در مشاوره تحصیلی دانتل | مشاوره تحصیلی مدارس، ک...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب