لباس فرم مدرسه اجباری نیست. . . . . . . . . . . . .

به گزارش تیزلند، علیرضا کریمیان گفت: به همکاران ابلاغ و حتی توصیه کرده‌ایم چنانچه لباس سال گذشته کفاف می‌دهد و مناسب برای امسال است، دانش‌آموزان از همان لباس سال گذشته برای امسال به عنوان لباس فرم استفاده کنند.

او بیان کرد:این‌که دانش‌آموزان با لباس‌های فرم متفاوت به مدرسه بروند هیچ اشکالی ندارد؛ اصلاً اجباری نیست و خانواده‌ها نیز هیچ الزامی به تهیه لباس فرم برای فرزندشان ندارند.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران افزود: خانواده‌ها می‌توانند از لباس فرم استفاده نکنند؛ اما لباسی در شأن دانش‌آموز با رعایت شئونات دانش‌آموزی برای فرزندشان تهیه کرده باشند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب