۲۴ مدل لباس مجلسی گیپور کوتاه ۲۰۲۲ – ۱۴۰۱ فوق العاده شیک و جدیداینبار ۲۴ مدل لباس مجلسی گیپور کوتاه ۲۰۲۲ – ۱۴۰۱ فوق العاده شیک از کالکشنهای جدید و بسیار جذاب لباس مجلسی را برای خانم های خوش تیپ و خوش سلیقه آماده کردیم.

مدل لباس مجلسی گیپور کوتاه ۲۰۲۲

همان طور که می دانید لباس های مجلسی کوتاه از جذابیت بسیار زیادی برخوردار هستند. به علاوه لباس های مجلسی جنس گیپور یا دانتل هم در میان افراد از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. حال تصور کنید تلفیق این دو مورد با هم چه لباس مجلسی فوق العاده ای را می تواند بوجود آورد. ما برایتان در اینجا مجموعه ای از جدیدترین لباس های مجلسی گیپور کوتاه در سال ۲۰۲۲ را فراهم آورده ایم که در میان آنها شیکترین لباسهای گیپور مجلسی کوتاه اینستاگرامی نیز قرار دارد.

در ادامه شما را دعوت می کنیم تا از این لباس های گیپور مجلسی کوتاه دیدن نمایید.

مدل لباس مجلسی گیپور کوتاه 2022مدل لباس مجلسی گیپور کوتاه 2022

مدل لباس مجلسی گیپور کوتاه ۲۰۲۲

لباس مجلسی گیپور سفید رنگ کوتاه 2022لباس مجلسی گیپور سفید رنگ کوتاه 2022

لباس مجلسی گیپور سفید رنگ کوتاه ۲۰۲۲

مدل لباس مجلسی گیپور کوتاه 1401مدل لباس مجلسی گیپور کوتاه 1401

مدل لباس مجلسی گیپور کوتاه ۱۴۰۱

لباس مجلسی گیپور کوتاه جدید قرمز رنگلباس مجلسی گیپور کوتاه جدید قرمز رنگ

لباس مجلسی گیپور کوتاه جدید قرمز رنگ

مدل لباس مجلسی 2022 دخترانه گیپور کوتاهمدل لباس مجلسی 2022 دخترانه گیپور کوتاه

مدل لباس مجلسی ۲۰۲۲ دخترانه گیپور کوتاه

لباس مجلسی گیپور کارشده کوتاه زنانه سبز رنگ 2022لباس مجلسی گیپور کارشده کوتاه زنانه سبز رنگ 2022

لباس مجلسی گیپور کارشده کوتاه زنانه سبز رنگ ۲۰۲۲

لباس گیپور کوتاه مجلسی بسیار شیک 1401لباس گیپور کوتاه مجلسی بسیار شیک 1401

لباس گیپور کوتاه مجلسی بسیار شیک ۱۴۰۱

لباس مجلسی مدل دو تیکه کوتاه گیپور 2022لباس مجلسی مدل دو تیکه کوتاه گیپور 2022

لباس مجلسی مدل دو تیکه کوتاه گیپور ۲۰۲۲

جدیدترین مدل لباس مجلسی گیپور مشکی رنگ کوتاه سال 2022جدیدترین مدل لباس مجلسی گیپور مشکی رنگ کوتاه سال 2022

جدیدترین مدل لباس مجلسی گیپور مشکی رنگ کوتاه سال ۲۰۲۲

.uacd926b17c3bd082a09f84d79784b10a , .uacd926b17c3bd082a09f84d79784b10a .postImageUrl , .uacd926b17c3bd082a09f84d79784b10a .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .uacd926b17c3bd082a09f84d79784b10a , .uacd926b17c3bd082a09f84d79784b10a:hover , .uacd926b17c3bd082a09f84d79784b10a:visited , .uacd926b17c3bd082a09f84d79784b10a:active { border:0!important; } .uacd926b17c3bd082a09f84d79784b10a .clearfix:after { content: ""; display: table; clear: both; } .uacd926b17c3bd082a09f84d79784b10a { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #E67E22; } .uacd926b17c3bd082a09f84d79784b10a:active , .uacd926b17c3bd082a09f84d79784b10a:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; } .uacd926b17c3bd082a09f84d79784b10a .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .uacd926b17c3bd082a09f84d79784b10a .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .uacd926b17c3bd082a09f84d79784b10a .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .uacd926b17c3bd082a09f84d79784b10a .ctaButton { background-color: #D35400!important; color: #ECF0F1; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://donoghte.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .uacd926b17c3bd082a09f84d79784b10a:hover .ctaButton { background-color: #E67E22!important; } .uacd926b17c3bd082a09f84d79784b10a .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .uacd926b17c3bd082a09f84d79784b10a .uacd926b17c3bd082a09f84d79784b10a-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .uacd926b17c3bd082a09f84d79784b10a:after { content: ""; display: block; clear: both; }
  ۳۴ مدل تونیک دخترانه و زنانه ۱۴۰۱ بسیار شیک مجلسی و خانگی نخی

مدل لباس کوتاه گیپور مجلسی اینستاگراممدل لباس کوتاه گیپور مجلسی اینستاگرام

مدل لباس کوتاه گیپور مجلسی اینستاگرام

لباس مجلسی بالاتنه گیپور کوتاه با دامن کلوش مدل 2022لباس مجلسی بالاتنه گیپور کوتاه با دامن کلوش مدل 2022

لباس مجلسی بالاتنه گیپور کوتاه با دامن کلوش مدل ۲۰۲۲

مدل لباس مجلسی آستین دار کوتاه گیپور 1401 صورتی رنگمدل لباس مجلسی آستین دار کوتاه گیپور 1401 صورتی رنگ

مدل لباس مجلسی آستین دار کوتاه گیپور ۱۴۰۱ صورتی رنگ

لباس گیپور مجلسی اروپایی مدل کوتاه بسیار زیبا یقه بازلباس گیپور مجلسی اروپایی مدل کوتاه بسیار زیبا یقه باز

لباس گیپور مجلسی اروپایی مدل کوتاه بسیار زیبا یقه باز

لباس مجلسی گیپور کوتاه جدید

مدل لباس مجلسی گیپور ایرانی کوتاه 1401مدل لباس مجلسی گیپور ایرانی کوتاه 1401

مدل لباس مجلسی ایرانی جدید زنانه گیپور کوتاه

جدیدترین لباس مجلسی زنانه گیپور کوتاه 2022 ترکجدیدترین لباس مجلسی زنانه گیپور کوتاه 2022 ترک

جدیدترین لباس مجلسی زنانه گیپور کوتاه ۲۰۲۲ ترک

لباس مجلسی کوتاه 2022 با پارچه گیپور و ساتنلباس مجلسی کوتاه 2022 با پارچه گیپور و ساتن

لباس مجلسی کوتاه ۲۰۲۲ با پارچه گیپور و ساتن

مدل لباس مجلسی جدید گیپور با پایین تنه حریر کوتاهمدل لباس مجلسی جدید گیپور با پایین تنه حریر کوتاه

مدل لباس مجلسی جدید گیپور با پایین تنه حریر کوتاه

مدل لباس مجلسی گیپور کوتاه 2022 برای افراد چاقمدل لباس مجلسی گیپور کوتاه 2022 برای افراد چاق

مدل لباس مجلسی گیپور کوتاه ۲۰۲۲ برای افراد چاق

لباس مجلسی گیپور کوتاه 1401 در اینستاگراملباس مجلسی گیپور کوتاه 1401 در اینستاگرام

لباس مجلسی گیپور کوتاه ۱۴۰۱ در اینستاگرام

شیکترین لباس گیپور کوتاه 2022 برای عروسشیکترین لباس گیپور کوتاه 2022 برای عروس

شیکترین لباس گیپور کوتاه ۲۰۲۲ برای عروس

لباس مجلسی رنگ روشن کوتاه 2022 با پارچه ساتن و گیپورلباس مجلسی رنگ روشن کوتاه 2022 با پارچه ساتن و گیپور

لباس مجلسی رنگ روشن کوتاه ۲۰۲۲ با پارچه ساتن و گیپور

لباس مجلسی کره ای تمام گیپور کوتاه 2022لباس مجلسی کره ای تمام گیپور کوتاه 2022

لباس مجلسی کره ای تمام گیپور کوتاه ۲۰۲۲

لباس کوتاه مجلسی دخترانه گیپور زرد رنگ 1401لباس کوتاه مجلسی دخترانه گیپور زرد رنگ 1401

لباس کوتاه مجلسی دخترانه گیپور زرد رنگ ۱۴۰۱

جدیدترین لباس مجلسی گیپور کوتاه مدل 2022جدیدترین لباس مجلسی گیپور کوتاه مدل 2022

جدیدترین لباس مجلسی گیپور کوتاه مدل ۲۰۲۲

اگر شما هم مدل خاصی از لباس مجلسی گیپور کوتاه مد نظرتان است که در این مطلب قرار نگرفته به ما اطلاع دهید تا در اسرع وقت آن را به همین قسمت اضافه کنیم. همچنین در ادامه شما را دعوت می کنیم تا از جدیدترین مدلهای لباس مجلسی گیپور ۲۰۲۲ نیز دیدن نمایید.

همچنین به شما مشاهده انواع مدل لباس مجلسی جدید را پیشنهاد می کنیم.

4.9/5 - (24 امتیاز)

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب