۴۰ مدل مانتو گلدار ۱۴۰۱ شیک با طراحی منحصربفرد ویژه مشکل پسندا۴۰ مدل مانتو گلدار ۱۴۰۱۲۰۲۲ شیک و با طراحی های جدید و بسیار زیبا را برای فصول مختلف سال از جمله بهار و تابستان با پارچه های نخی و حریر برایتان آماده کردیم.

مدل مانتو گلدار ۱۴۰۱

همان طور که گفتیم با جدیدترین و بروزترین طرح های مانتو گلدار در سال ۱۴۰۱ – ۲۰۲۲ از سری مطالب مدل مانتو ۱۴۰۱ در خدمت شما عزیزان هستیم. این مدلهای مانتو علاوه بر اینکه برای فصول گرم سال مناسب هستند بسیاری از آنها را می توان در پاییز و زمستان هم مورد استفاده قرار داد. همچنین بسیاری از مانتوهای جدید گلدار بصورت گل برجسته می باشند و طرح های زیبایی را شامل می شوند.

البته در سالهای دورتر، بیشتر موارد استفاده و پوشیدن مانتو گلدار با طرح های مختلف در فصل بهار و همزمان با رویش گلها و سبز شدن طبیعت بود. اما همزمان با پیشرفت صنعت مد لباس در حال حاضر طرحهای بسیار جدیدتری روانه بازار لباس شده اند که در فصول مختلف سال می توان آنها را پوشید.

مدلهای مانتو گلدار در اینستاگرام هم دارای طراحی های بسیار شیک و زیبای دخترانه و زنانه ای می باشد که هر کدام از آنها را می توان با تیپ های متفاوتی ست کرد. این مانتوها شامل مدلهای مختلفی از جمله مجلسی، اسپرت و بلند می باشد.

.u36bb2e3e6f27f38f2817c91703d7a241 , .u36bb2e3e6f27f38f2817c91703d7a241 .postImageUrl , .u36bb2e3e6f27f38f2817c91703d7a241 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u36bb2e3e6f27f38f2817c91703d7a241 , .u36bb2e3e6f27f38f2817c91703d7a241:hover , .u36bb2e3e6f27f38f2817c91703d7a241:visited , .u36bb2e3e6f27f38f2817c91703d7a241:active { border:0!important; } .u36bb2e3e6f27f38f2817c91703d7a241 .clearfix:after { content: ""; display: table; clear: both; } .u36bb2e3e6f27f38f2817c91703d7a241 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #E67E22; } .u36bb2e3e6f27f38f2817c91703d7a241:active , .u36bb2e3e6f27f38f2817c91703d7a241:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; } .u36bb2e3e6f27f38f2817c91703d7a241 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u36bb2e3e6f27f38f2817c91703d7a241 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u36bb2e3e6f27f38f2817c91703d7a241 .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u36bb2e3e6f27f38f2817c91703d7a241 .ctaButton { background-color: #D35400!important; color: #ECF0F1; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://donoghte.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u36bb2e3e6f27f38f2817c91703d7a241:hover .ctaButton { background-color: #E67E22!important; } .u36bb2e3e6f27f38f2817c91703d7a241 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u36bb2e3e6f27f38f2817c91703d7a241 .u36bb2e3e6f27f38f2817c91703d7a241-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u36bb2e3e6f27f38f2817c91703d7a241:after { content: ""; display: block; clear: both; }
  42 مدل مانتو ترکیه ای ژورنالی 2019 از نیو کالکشن جدید ترک

در ادامه توجه شما عزیزان را به شیکترین مدلهای مانتو گلدار ۱۴۰۱ دخترانه و زنانه جلب می نماییم.

مدلهای مانتو گلدار با طرح های جدید

مدل مانتو گلدار ۱۴۰۱مدل مانتو گلدار ۱۴۰۱

مدل مانتو گلدار ۱۴۰۱

مدل مانتو گلدار جدیدمدل مانتو گلدار جدید

مدل مانتو گلدار جدید

مدل سلطنتی
جنس: حرير شيشه ای و گل برجسته
و زيره اليافی خنک
قد كار: ۱۴۰

مدل مانتو دخترانه گلدار نخی ۲۰۲۲مدل مانتو دخترانه گلدار نخی ۲۰۲۲

مدل مانتو دخترانه گلدار نخی ۲۰۲۲

مانتو بلند زنانه مدل گلدار سال ۱۴۰۱مانتو بلند زنانه مدل گلدار سال ۱۴۰۱

مانتو بلند زنانه مدل گلدار سال ۱۴۰۱

جدیدترین مدل مانتو دخترانه گلدار ۱۴۰۱جدیدترین مدل مانتو دخترانه گلدار ۱۴۰۱

جدیدترین مدل مانتو دخترانه گلدار ۱۴۰۱

مدل مانتو سنتی گلدار زنانه ۱۴۰۱مدل مانتو سنتی گلدار زنانه ۱۴۰۱

مدل مانتو سنتی گلدار زنانه ۱۴۰۱

مدل مانتو حریر بسیار زیبای گلدار جلو بازمدل مانتو حریر بسیار زیبای گلدار جلو باز

مدل مانتو حریر بسیار زیبای گلدار جلو باز

مدل مانتو گل درشت تابستانی ۱۴۰۱ با پارچه حریرمدل مانتو گل درشت تابستانی ۱۴۰۱ با پارچه حریر

مدل مانتو گل درشت تابستانی ۱۴۰۱ با پارچه حریر

مدل مانتو نخی مجلسی ۱۴۰۱ گلدار اینستاگراممدل مانتو نخی مجلسی ۱۴۰۱ گلدار اینستاگرام

مدل مانتو نخی مجلسی ۱۴۰۱ گلدار اینستاگرام

مدل مانتو متضاد ساده و گلدار بسیار جذاب ۱۴۰۱مدل مانتو متضاد ساده و گلدار بسیار جذاب ۱۴۰۱

مدل مانتو متضاد ساده و گلدار بسیار جذاب ۱۴۰۱

مانتو طرح گره ای ۱۴۰۱ آستین گلدار با جنس كرپ اسكوامانتو طرح گره ای ۱۴۰۱ آستین گلدار با جنس كرپ اسكوا

مانتو طرح گره ای ۱۴۰۱ آستین گلدار با جنس كرپ اسكوا

مدل مانتو کتی گل برجسته بلند ۱۴۰۱مدل مانتو کتی گل برجسته بلند ۱۴۰۱

مدل مانتو کتی گل برجسته بلند ۱۴۰۱

مدل مانتو دامنی گل گلی بسیار شیک دخترانه اینستاگراممدل مانتو دامنی گل گلی بسیار شیک دخترانه اینستاگرام

مدل مانتو دامنی گل گلی بسیار شیک دخترانه اینستاگرام

مدل مانتو گلدار ریز ۱۴۰۱ با پارچه نخیمدل مانتو گلدار ریز ۱۴۰۱ با پارچه نخی

مدل مانتو گلدار ریز ۱۴۰۱ با پارچه نخی

مدل مانتو گلدار ریز ۱۴۰۱ با پارچه نخیمدل مانتو گلدار ریز ۱۴۰۱ با پارچه نخی

مدل مانتو گلدار ۱۴۰۱ حریر تابستانی مزون دوز از جنس یاخما مرواریدیمدل مانتو گلدار ۱۴۰۱ حریر تابستانی مزون دوز از جنس یاخما مرواریدی

مدل مانتو گلدار ۱۴۰۱ حریر تابستانی مزون دوز از جنس یاخما مرواریدی

مانتو لاکچری آستین گیپور گلدار ۱۴۰۱ بسیار زیبامانتو لاکچری آستین گیپور گلدار ۱۴۰۱ بسیار زیبا

مانتو لاکچری آستین گیپور گلدار ۱۴۰۱ بسیار زیبا

مانتو مجلسی دخترانه گلدار مشکی بلند ۲۰۲۲مانتو مجلسی دخترانه گلدار مشکی بلند ۲۰۲۲

مانتو مجلسی دخترانه گلدار مشکی بلند ۲۰۲۲

مدل مانتو پاییزه ۱۴۰۱ گلدار فری سایز با جنس کرپ دنیزمدل مانتو پاییزه ۱۴۰۱ گلدار فری سایز با جنس کرپ دنیز

مدل مانتو پاییزه ۱۴۰۱ گلدار فری سایز با جنس کرپ دنیز

مدل مانتو سال ۱۴۰۱ زنانه با پارچه گلدار و ساده جنس کرپ و حریرمدل مانتو سال ۱۴۰۱ زنانه با پارچه گلدار و ساده جنس کرپ و حریر

مدل مانتو سال ۱۴۰۱ زنانه با پارچه گلدار و ساده جنس کرپ و حریر

مانتو سلطنتی از جنس حرير شيشه ای گلدار با زيره اليافی خنکمانتو سلطنتی از جنس حرير شيشه ای گلدار با زيره اليافی خنک

مانتو سلطنتی از جنس حرير شيشه ای گلدار با زيره اليافی خنک

.u112a8b59e2efa1f5970189bf1b8204ae , .u112a8b59e2efa1f5970189bf1b8204ae .postImageUrl , .u112a8b59e2efa1f5970189bf1b8204ae .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u112a8b59e2efa1f5970189bf1b8204ae , .u112a8b59e2efa1f5970189bf1b8204ae:hover , .u112a8b59e2efa1f5970189bf1b8204ae:visited , .u112a8b59e2efa1f5970189bf1b8204ae:active { border:0!important; } .u112a8b59e2efa1f5970189bf1b8204ae .clearfix:after { content: ""; display: table; clear: both; } .u112a8b59e2efa1f5970189bf1b8204ae { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #E67E22; } .u112a8b59e2efa1f5970189bf1b8204ae:active , .u112a8b59e2efa1f5970189bf1b8204ae:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; } .u112a8b59e2efa1f5970189bf1b8204ae .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u112a8b59e2efa1f5970189bf1b8204ae .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u112a8b59e2efa1f5970189bf1b8204ae .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u112a8b59e2efa1f5970189bf1b8204ae .ctaButton { background-color: #D35400!important; color: #ECF0F1; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://donoghte.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u112a8b59e2efa1f5970189bf1b8204ae:hover .ctaButton { background-color: #E67E22!important; } .u112a8b59e2efa1f5970189bf1b8204ae .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u112a8b59e2efa1f5970189bf1b8204ae .u112a8b59e2efa1f5970189bf1b8204ae-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u112a8b59e2efa1f5970189bf1b8204ae:after { content: ""; display: block; clear: both; }
  60 مدل مانتو عید 98 جدید و پرفروش نوروزی برای لاکچری پوشان

جدیدترین مدل مانتو دخترانه اسپرت گلدارجدیدترین مدل مانتو دخترانه اسپرت گلدار

جدیدترین مدل مانتو دخترانه اسپرت گلدار

مدل مانتو گلدار ۱۴۰۱ آستین کتی با جنس نخی ترک و تن خور عالیمدل مانتو گلدار ۱۴۰۱ آستین کتی با جنس نخی ترک و تن خور عالی

مدل مانتو گلدار ۱۴۰۱ آستین کتی با جنس نخی ترک و تن خور عالی

مانتو یقه آرشال گلدار ۱۴۰۱ با آستین بلند شیپوری بصورت تک رنگمانتو یقه آرشال گلدار ۱۴۰۱ با آستین بلند شیپوری بصورت تک رنگ

مانتو یقه آرشال گلدار ۱۴۰۱ با آستین بلند شیپوری بصورت تک رنگ

مانتو یقه گرد عروسکی با خرجکار گل و آستین مدل جدید ۱۴۰۱مانتو یقه گرد عروسکی با خرجکار گل و آستین مدل جدید ۱۴۰۱

مانتو یقه گرد عروسکی با خرجکار گل و آستین مدل جدید ۱۴۰۱

مدل مانتو جدید ۱۴۰۱ با پارچه گلدار بزرگمدل مانتو جدید ۱۴۰۱ با پارچه گلدار بزرگ

مدل مانتو جدید ۱۴۰۱ با پارچه گلدار بزرگ

مدل مانتو زنانه گلدار سال ۱۴۰۱ در اینستامدل مانتو زنانه گلدار سال ۱۴۰۱ در اینستا

مدل مانتو زنانه گلدار سال ۱۴۰۱ در اینستا

مانتوهای گلدار شیک

مدل مانتو شیک جلو بسته گلدار جدیدمدل مانتو شیک جلو بسته گلدار جدید

مدل مانتو شیک جلو بسته گلدار جدید

مدل مانتو آبی رنگ ۱۴۰۱ با پارچه گلدارمدل مانتو آبی رنگ ۱۴۰۱ با پارچه گلدار

مدل مانتو آبی رنگ ۱۴۰۱ با پارچه گلدار

مانتو فوق العاده باكيفيت و خنک کوتاه با گلهای برجستهمانتو فوق العاده باكيفيت و خنک کوتاه با گلهای برجسته

مانتو فوق العاده باكيفيت و خنک کوتاه با گلهای برجسته

مانتو مدل کتی گلدار گشاد بهاری و پاییزی ۱۴۰۱ بسیار شیکمانتو مدل کتی گلدار گشاد بهاری و پاییزی ۱۴۰۱ بسیار شیک

مانتو مدل کتی گلدار گشاد بهاری و پاییزی ۱۴۰۱ بسیار شیک

جدیدترین مانتو گل برجسته جلوباز شیک در اینستاگرامجدیدترین مانتو گل برجسته جلوباز شیک در اینستاگرام

جدیدترین مانتو گل برجسته جلوباز شیک در اینستاگرام

مانتو بلند گلدار دخترانه ۱۴۰۱ با رنگ بندی خاصمانتو بلند گلدار دخترانه ۱۴۰۱ با رنگ بندی خاص

مانتو بلند گلدار دخترانه ۱۴۰۱ با رنگ بندی خاص

مدل مانتو یقه پهن حریر زنانه بسیار جذاب با طرح گلدارمدل مانتو یقه پهن حریر زنانه بسیار جذاب با طرح گلدار

مدل مانتو یقه پهن حریر زنانه بسیار جذاب با طرح گلدار

مانتو زنانه آستین کلوش گلدار ۱۴۰۱مانتو زنانه آستین کلوش گلدار ۱۴۰۱

مانتو زنانه آستین کلوش گلدار ۱۴۰۱

مدل ما
      	
  </div>
      </div>
   
    	<div class=

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب