۳۵ مدل سویشرت پسرانه و مردانه ۲۰۲۲ – ۱۴۰۱ برای آقایان اسپرت پوشبیش از ۳۵ مدل سویشرت پسرانه ۲۰۲۲ – ۱۴۰۱ را از سری لباس های بهاری، پاییزی و زمستانی ۲۰۲۲ برایتان در قسمت مدل لباس اسپرت مردانه قرار داده ایم. شیکترین سویشرت های پسرانه و مردانه در سال ۲۰۲۲ را در این مطلب برایتان جمع آوری کردیم.

مدل سویشرت پسرانه ۲۰۲۲

با فرا رسیدن فصول سرما انواع مختلفی از پوشش ها مانند کاپشن، پالتو و لباس های بافتنی مانند شال و کلاه مورد توجه افراد قرار می گیرد و استفاده از آنها افزایش می یابد. یکی از رایج ترین این لباس ها سویشرت می باشد. در این قسمت از سایت دو نقطه سعی داریم تا جدیدترین مدلهای سویشرت پسرانه ۲۰۲۲ را برای شما به نمایش بگذاریم اما در مطالب بعدی حتما مدل های سویشرت دخترانه ۲۰۲۲ هم برای شما قرار خواهیم داد.

مدل سویشرت پسرانه اینستاگرام

چند وقتیست که مدل های شیکی از سویشرت های پسرانه در اینستاگرام هم قرار داده می شوند. بنابراین سعی می کنیم برای شما عزیزان مدلهای جدید سویشرت پسرانه در اینستاگرام را هم به نمایش بگذاریم تا با دیدی کامل نسبت به انتخاب مدل سویشرت مورد نظر خود اقدام نمایید.

مدل سویشرت مردانه ۲۰۲۲

علاوه بر مدل های اسپرت سویشرت پسرانه ۲۰۲۲ که بیشتر برای رده های سنی نوجوان و جوان تولید می شوند برای آقایانی که دارای سنین بالاتری می باشند مدل های مناسبی تحت عنوان مدل سویشرت مردانه ۲۰۲۲ قرار دادیم که از این دسته افراد نیز دعوت می کنیم تا با مدلهای جدید سویشرت بسیار شیک مردانه با ما همراه باشند.

.u44626e76c327c1a50658ccca578fd0a3 , .u44626e76c327c1a50658ccca578fd0a3 .postImageUrl , .u44626e76c327c1a50658ccca578fd0a3 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u44626e76c327c1a50658ccca578fd0a3 , .u44626e76c327c1a50658ccca578fd0a3:hover , .u44626e76c327c1a50658ccca578fd0a3:visited , .u44626e76c327c1a50658ccca578fd0a3:active { border:0!important; } .u44626e76c327c1a50658ccca578fd0a3 .clearfix:after { content: ""; display: table; clear: both; } .u44626e76c327c1a50658ccca578fd0a3 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #E67E22; } .u44626e76c327c1a50658ccca578fd0a3:active , .u44626e76c327c1a50658ccca578fd0a3:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; } .u44626e76c327c1a50658ccca578fd0a3 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u44626e76c327c1a50658ccca578fd0a3 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u44626e76c327c1a50658ccca578fd0a3 .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u44626e76c327c1a50658ccca578fd0a3 .ctaButton { background-color: #D35400!important; color: #ECF0F1; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://donoghte.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u44626e76c327c1a50658ccca578fd0a3:hover .ctaButton { background-color: #E67E22!important; } .u44626e76c327c1a50658ccca578fd0a3 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u44626e76c327c1a50658ccca578fd0a3 .u44626e76c327c1a50658ccca578fd0a3-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u44626e76c327c1a50658ccca578fd0a3:after { content: ""; display: block; clear: both; }
  ۴۲ مدل لباس مجلسی اسپرت دخترانه ۲۰۲۲ لاکچری مخصوص مهمانی

در ادامه توجه شما را به انواع مدل سویشرت پسرانه و مردانه در سال ۲۰۲۲ جلب می نماییم.

مدل سویشرت پسرانه ۲۰۲۲مدل سویشرت پسرانه ۲۰۲۲

مدل سویشرت پسرانه ۲۰۲۲

مدل سویشرت پسرانه جدیدمدل سویشرت پسرانه جدید

مدل سویشرت پسرانه جدید

مدل سویشرت پسرانه جلو بسته ۲۰۲۲مدل سویشرت پسرانه جلو بسته ۲۰۲۲

مدل سویشرت پسرانه جلو بسته ۲۰۲۲

مدل سویشرت مردانه ۲۰۲۲ زیپ دارمدل سویشرت مردانه ۲۰۲۲ زیپ دار

مدل سویشرت مردانه ۲۰۲۲ زیپ دار

مدل سویشرت پسرانه اسپرت ۲۰۲۲مدل سویشرت پسرانه اسپرت ۲۰۲۲

مدل سویشرت پسرانه اسپرت ۲۰۲۲

جدیدترین مدل سویشرت پسرانه شیکجدیدترین مدل سویشرت پسرانه شیک

جدیدترین مدل سویشرت پسرانه شیک

مدل سویشرت زمستانی پسرانه ۲۰۲۲مدل سویشرت زمستانی پسرانه ۲۰۲۲

مدل سویشرت زمستانی پسرانه ۲۰۲۲

سویشرت پاییزی پسرانه ۲۰۲۲سویشرت پاییزی پسرانه ۲۰۲۲

سویشرت پاییزی پسرانه ۲۰۲۲

مدل سویشرت مردانه مشکی رنگ جدیدمدل سویشرت مردانه مشکی رنگ جدید

مدل سویشرت مردانه مشکی رنگ جدید

مدل سویشرت پسرانه اینستاگراممدل سویشرت پسرانه اینستاگرام

مدل سویشرت پسرانه اینستاگرام

انواع مدل جدید سویشرت پسرانهانواع مدل جدید سویشرت پسرانه

انواع مدل جدید سویشرت پسرانه

سویشرت پسرانه مدل هودی ۲۰۲۲سویشرت پسرانه مدل هودی ۲۰۲۲

سویشرت پسرانه مدل هودی ۲۰۲۲

مدل سویشرت ترک پسرانه ۲۰۲۲مدل سویشرت ترک پسرانه ۲۰۲۲

مدل سویشرت ترک پسرانه ۲۰۲۲

مدل سویشرت های جدید پسرانهمدل سویشرت های جدید پسرانه

مدل سویشرت های جدید پسرانه

مدل بافت سویشرت کلاه دار پسرانه ۲۰۲۲مدل بافت سویشرت کلاه دار پسرانه ۲۰۲۲

مدل سویشرت کلاه دار پسرانه ۲۰۲۲

مدل جدید سویشرت پسرانه نوجوانمدل جدید سویشرت پسرانه نوجوان

مدل جدید سویشرت پسرانه نوجوان

سویشرت مردانه ۲۰۲۲ سفید رنگسویشرت مردانه ۲۰۲۲ سفید رنگ

سویشرت مردانه ۲۰۲۲ سفید رنگ

مدل شویشرت زیپی مردانه ۲۰۲۲مدل شویشرت زیپی مردانه ۲۰۲۲

مدل سویشرت زیپی مردانه ۲۰۲۲

سویشرت کلاهدار مشکی پسرانه اسپرت جدیدسویشرت کلاهدار مشکی پسرانه اسپرت جدید

سویشرت کلاهدار مشکی پسرانه اسپرت جدید

مدل سویشرت پسرانه بافتنی ۲۰۲۲مدل سویشرت پسرانه بافتنی ۲۰۲۲

مدل سویشرت پسرانه بافتنی ۲۰۲۲

مدل سویشرت دو رنگ پسرانه ۲۰۲۲مدل سویشرت دو رنگ پسرانه ۲۰۲۲

مدل سویشرت دو رنگ پسرانه ۲۰۲۲

مدل سویشرت پسرانه ۱۴۰۱

مدل سویشرت مردانه کلاه دار جدیدمدل سویشرت مردانه کلاه دار جدید

مدل سویشرت مردانه کلاه دار جدید

مدل سویشرت پسرانه ایرانی ۱۴۰۱مدل سویشرت پسرانه ایرانی ۱۴۰۱

مدل سویشرت پسرانه ایرانی ۱۴۰۱

جدیدترین مدل سویشرت پسرانه ۲۰۲۲جدیدترین مدل سویشرت پسرانه ۲۰۲۲

جدیدترین مدل سویشرت پسرانه ۲۰۲۲

مدل های جدید سویشرت پسرانه ترکمدل های جدید سویشرت پسرانه ترک

مدل های جدید سویشرت پسرانه ترک

مدل های جدید سویشرت پسرانه ترکمدل های جدید سویشرت پسرانه ترک

مدل سویشرت پسرانه ۲۰۲۲ اینستاگراممدل سویشرت پسرانه ۲۰۲۲ اینستاگرام

مدل سویشرت پسرانه ۲۰۲۲ اینستاگرام

مدل سویشرت بهاره مردانه سال ۱۴۰۱مدل سویشرت بهاره مردانه سال ۱۴۰۱

مدل سویشرت بهاره مردانه سال ۱۴۰۱

مدل سویشرت ۲۰۲۲ پسرانه شیکمدل سویشرت ۲۰۲۲ پسرانه شیک

مدل سویشرت ۲۰۲۲ پسرانه شیک

مدل سویشرت بافت بلند پسرانه ۲۰۲۲مدل سویشرت بافت بلند پسرانه ۲۰۲۲

مدل سویشرت بافت بلند پسرانه ۲۰۲۲

سویشرت ورزشی مردانه ۱۴۰۱سویشرت ورزشی مردانه ۱۴۰۱

سویشرت ورزشی مردانه ۱۴۰۱

مدل سویشرت ایرانی پسرانه بهاره ۱۴۰۱مدل سویشرت ایرانی پسرانه بهاره ۱۴۰۱

مدل سویشرت ایرانی پسرانه بهاره ۱۴۰۱

شیکترین مدل سویشرت پسرانه ۲۰۲۲

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب