نماهنگ لری «لالایی» با صدای مسلم علیپور تقدیم به شما.