اجرای بخشی از آهنگ «پرنده» از سینا درخشنده در کنسرت