شرایط و قوانین ایست خدمت سربازیشرایط و قوانین ایست خدمت از تسهیلاتی است که برای دسته ای از مشمولان که در حین خدمت سربازی هستند و قصد ادامه تحصیل دارند، یا دچار بیماری شده اند، در نظر گرفته شده است. شرایط ایست خدمت سربازی شامل نداشتن غیبت، نداشتن سابقه فرار در حین خدمت و … است. ضمن اینکه تحصیل همزمان … نوشته شرایط و قوانین ایست خدمت سربازی اولین بار در مشاوره تحصیلی دانتل | مشاوره تحصیلی مدارس، کنکور، ارشد، آزمون دکت...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب