ازدواج دوم شهاب حسینی با خانم عکاس جوان (شایعه یا واقعیت؟)این روزها در فضای مجازی و اینترنت خبری دست به دست میشه مبنی بر ازدواج دوم شهاب حسینی با خانمی بنام ساناز ارجمند که البته طبق اعلام منابع مختلف ایشون در برنامه “هم رفیق” هم با این بازیگر سابقه همکاری داشته و آشنایی این دو از اون زمان اتفاق افتاده است. حالا این رابطه کاری به جایی رسیده که از ایشون بعنوان همسر جدید شهاب حسینی نامش برده شده است.

همسر جدید شهاب حسینیهمسر جدید شهاب حسینی

آیا ازدواج دوم شهاب حسینی واقعیت دارد؟

تا لحظه نگارش این مطلب هیچ منبع موثق و رسمی ازدواج دوم آقای شهاب حسینی بازیگر خوب و توانای کشورمان را با خانم ساناز ارجمند و هیچ سخص دیگری تایید نکرده است. بنابراین می توان گفت که این خبر تا به الان در حد یک شایعه است. این شایعه در حالی مطرح می شود که آقای حسینی و خانم ارجمند در حاشیه اکران فیلم شین در کنار یکدیگر و مقابل دوربین ها حاضر شدند و با هم عکس دو نفره گرفتند.

ازدواج شهاب حسینی با ساناز ارجمندازدواج شهاب حسینی با ساناز ارجمند

تایید یا تکذیب ازدواج با همسر جدید

تا به این لحظه هیچ کدام از این دو نفر یعنی شهاب حسینی و ساناز ارجمند که در زمینه عکاسی فعالیت می کند حاضر به تایید یا تکذیب خبر ازدواجشان نشدند و به همین دلیل نمی توان آن را صحیح دانست. حال باید دید در ادامه آیا این دو نفر حاضر به پاسخگویی به این موضوع می باشند یا خیر. بخصوص آقای شهاب حسینی که بسیار از طرفدارانشان در پیج های مختلف اینستاگرامی و سایت های خبری بدنبال این هستند که آیا چنین مطلبی واقعیت دارد یا خیر.

.u1ad2ccae6d2b765beddd1411f26f6f13 , .u1ad2ccae6d2b765beddd1411f26f6f13 .postImageUrl , .u1ad2ccae6d2b765beddd1411f26f6f13 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u1ad2ccae6d2b765beddd1411f26f6f13 , .u1ad2ccae6d2b765beddd1411f26f6f13:hover , .u1ad2ccae6d2b765beddd1411f26f6f13:visited , .u1ad2ccae6d2b765beddd1411f26f6f13:active { border:0!important; } .u1ad2ccae6d2b765beddd1411f26f6f13 .clearfix:after { content: ""; display: table; clear: both; } .u1ad2ccae6d2b765beddd1411f26f6f13 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #E67E22; } .u1ad2ccae6d2b765beddd1411f26f6f13:active , .u1ad2ccae6d2b765beddd1411f26f6f13:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; } .u1ad2ccae6d2b765beddd1411f26f6f13 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u1ad2ccae6d2b765beddd1411f26f6f13 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u1ad2ccae6d2b765beddd1411f26f6f13 .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u1ad2ccae6d2b765beddd1411f26f6f13 .ctaButton { background-color: #D35400!important; color: #ECF0F1; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://donoghte.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u1ad2ccae6d2b765beddd1411f26f6f13:hover .ctaButton { background-color: #E67E22!important; } .u1ad2ccae6d2b765beddd1411f26f6f13 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u1ad2ccae6d2b765beddd1411f26f6f13 .u1ad2ccae6d2b765beddd1411f26f6f13-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u1ad2ccae6d2b765beddd1411f26f6f13:after { content: ""; display: block; clear: both; }
  ۱۴ عکس جدید پانته آ سیروس بهمراه بیوگرافی جذاب و خواندنی او

تایید خبر ازدواج با ساناز ارجمندتایید خبر ازدواج با ساناز ارجمند

آیا شهاب حسینی از همسر فعلیش جدا شده؟

در مورد این سوال و صحت جدایی و طلاق شهاب حسینی از همسرش هم اطلاعات زیادی در دسترس نیست و هرچه هست حدس و گمان می باشد. عده ای می گویند که شهاب حسینی و پریچهر قنبری بدون اینکه این موضوع را رسانه ای کنند از هم جدا شده اند در صورتیکه هیچ کدام از آن ها چنین چیزی را تایید نکرده اند.

در روزهای اخیر نیز بسیاری از دنبال کنندگان پیج خانم قنبری از ایشان در مورد این موضوع و همین طور ازدواج مجدد شهاب حسینی یا همسر جدید سوال کرده اند ولی این سوالات واکنشی از سمت خانم قنبری نداشته است.

وضعیت همسر در بیوگرافی ویکی پدیا

البته که ذکر این موضوع نیز مهم است که در صفحه ویکی پدیا مربوط به شهاب حسینی هم اشاره ای به طلاق و جدایی از همسرش نشده است.

طلاق شهاب حسینی از همسرشطلاق شهاب حسینی از همسرش

پیج اینستاگرام شهاب حسینی

بسیاری از کاربران فضای مجازی به دنبال پیج اصلی آقای حسینی هستند که در این مورد هم باید بگوییم این بازیگر هیچ پیج رسمی ای در اینستاگرام ندارد و پیج های موجود مربوط به طرفداران و فن های او می باشند.

منابع:

اینستاگرام

به این مطلب امتیاز دهید

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب