رونمایی از شاسی بلند الکتریکی چینی، بی وای دی TANG EV مدل ۲۰۲۲.