زیرا سیستم تهویه‌مطبوع برای خنک کردن داخل کابین نیاز به‌مکش هوا از محیط بیرون و ارسال آن به‌داخل اتاق دارد و اگر این قطعه به‌اصطلاح کثیف شده باشد یا از عمرمفید آن گذشته باشد، مقدار حجم هوای ورودی به‌داخل کابین کاهش خواهد یافت.

به گزارش کارستان ؛بله؛ زیرا سیستم تهویه‌مطبوع برای خنک کردن داخل کابین نیاز به‌مکش هوا از محیط بیرون و ارسال آن به‌داخل اتاق دارد و اگر این قطعه به‌اصطلاح کثیف شده باشد یا از عمرمفید آن گذشته باشد، مقدار حجم هوای ورودی به‌داخل کابین کاهش خواهد یافت.

این عامل تاثیر بسزایی درکاهش عملکرد سیستم تهویه‌مطبوع دارد. متاسفانه برخی مالکان به‌تعویض فیلترهوای کابین توجه خاصی ندارند و این درحالی است که اگر نسبت به‌تعویض این قطعه بی‌توجهی شود، می‌تواند تاثیر منفی بر سلامت سرنشینان داشته باشد.

درعین حال خرابی این قطعه دربسیاری از مواقع سبب می‌شود با روشن شدن سیستم تهویه‌مطبوع بوی نامطبوعی از دریچه‌های آن به‌مشام برسد. همچنین درنظر داشته باشید که تعویض به‌موقع این فیلتر می‌تواند ذرات معلق کمتری را وارد سیستم تهویه‌مطبوع و درنهایت ‌کابین خودرو کند.