بازداشت‌شدگان حوادث مشهد از سران جریانات اغتشاشگر بودند/ مامور انتظامی که دچار آتش سوزی شده بود زنده استبازداشت‌شدگان حوادث مشهد از سران جریانات اغتشاشگر بودند/ مامور انتظامی که دچار آتش سوزی شده بود زنده استبازداشت‌شدگان حوادث مشهد از سران جریانات اغتشاشگر بودند/ مامور انتظامی که دچار آتش سوزی شده بود زنده است

فرماندار مشهد : بازداشت‌شدگان حوادث مشهد از سران جریانات اغتشاشگر بودند .شماری از ماموران انتظامی مورد حمله اغتشاشگران قرار گرفته و آسیب دیده اند یکی از ماموران انتظامی که در محدوده خیابان احمدآباد دچار آتش سوزی شده بود زنده و هم اکنون با سوختگی ۲۵ درصد در حال درمان است.

بازداشت‌شدگان حوادث مشهد از سران جریانات اغتشاشگر بودند

محسن داوری فرماندار مشهد در محل فرمانداری مشهد در گفت و گو با خبرنگاران گفت: معاندان همراهی مردم را ندیدند تا این که پس از واقعه مرحوم امینی شروع به تحریک احساسات مردم به خصوص نسل جوان کردند.

دیشب در مشهد گروه های کوچک ۵۰ نفری معترض در راستای اعتراض به موضوع مرحوم امینی به خیابانها آمدند که با توجه به هوشیاری نیروهای امنیتی این تحرکات تحت رصد کامل بود.

این مطلب نیز برایتان مفید است. استاندار کردستان : با کسانی که فوت مهسا امینی را رمز قرار داده به دنبال ایجاد ناامنی هستند برخورد میکنیم

شماری از ماموران انتظامی مورد حمله اغتشاشگران قرار گرفته و آسیب دیده اند

وی در ادامه گفت : شب گذشته مماشات و خویشتن داری قابل توجهی از طرف نیروهای انتظامی با آشوبگران شد و از طرفی به لطف خدا هیچ حادثه ای برای هیچ یک از شهروندان و مردم عادی پیش نیامد و مراکز درمانی گزارشی از مردم آسیب دیده ندادند اما شماری از ماموران انتظامی مورد حمله اغتشاشگران قرار گرفته و آسیب دیده اند.

مردمی که اموالشان آسیب دیده است می توانند به دستگاه قضایی شکایت کنند

او همچنین گفت :پس از تخریب خودروها و آتش زدن اموال عمومی از سوی آشوبگران نیروی انتظامی وارد عمل شد و متخلفان و آشوبگران را دستگیر کرد و به طور قطع آسیب زنندگان  به اموال عمومی تحت پیگرد خواهند بود و مردمی که اموالشان آسیب دیده است می توانند به دستگاه قضایی شکایت کنند.

مردم به خوبی با این اقدامات انحرافی آشنا هستند اما لازم است والدین نسبت به هدایت فرزندان خود و جلوگیری از تحت تاثیر قرار گرفتن فرزندان در مقابل این تبلیغات هوشیار باشند.

مامور انتظامی که دچار آتش سوزی شده بود زنده است

داوری بدون اشاره به شمار بازداشت شدگان و یا ماموران آسیب دیده افزود: یکی از ماموران انتظامی که در محدوده خیابان احمدآباد دچار آتش سوزی شده بود زنده و هم اکنون با سوختگی ۲۵ درصد در حال درمان است.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب