متن آهنگ خوب یا بد سینا شعبانخانی:

تو بگو دیگه چیکار باید کنه ♫ دلم شاید عاشقتر شی تو !!♫

میدونی تو دلم اتیشه بگو ♫ چجور میشه عاشقتر شی تو !!!

میدونی این دله به مو بنده ♫ از هر کی غیر تو دل کنده !!♫

تو همونی که با تو دلم ارومه آخه ♫ از چشمام خیلی چیزا معلومه !!!

چقد تو رو دوست دارم ♫ فقط تو رو دوست دارم !!♫

تو هر جور باشی خوب ♫ یا بد تو رو دوست دارم !!!

 
با این دل وا مونده ♫ که پیش تو جا مونده !!♫

که میتپه واست من ♫ فقط تو رو دوست دارم !!!

یدفعه نمیدونم چی شد دلم ♫ هوایی شد حالم بهتر شد !!♫

یه نفر اومد و پیدا شد که ♫ تو دلم جا شد حالم بهتر شد !!!

اونی که حالمو عوض کرده ♫ این عاشق عطرشو هوس کرده !!♫

آره تو اون تویی که میخوامش ♫ عشق من دل بده به من با عشق !!!