نماهنگ “حسین بن علی (ع)” با صدای غلامعلی پور عطایی و جلیل احمد.