محمد ابراهیم محمد حماقی خواننده و نوزانده عربی در ۴ نوامبر ۱۹۷۵ در مصر متولد شده و از سال ۱۹۹۷ فعالیت خود را در زمینه موسیقی پاپ آغاز نموده است.
وی در سال ۲۰۱۰ برای آهنگ Ahla Haga Fiki جایزه موسیقی MTV را کسب نمود و در سبک موسیقی پاپ و ژانر موسیقی مصر فعالیت زیادی داشته است.