توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

بررسی اندروید ۱۲ ؛ آشنایی با قابلیت ها و تغییرات جدید


بررسی اندروید ۱۲ ؛ آشنایی با قابلیت ها و تغییرات جدید

zoomit

.u3241b1f7a967af51992d9c890dc58776 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .u3241b1f7a967af51992d9c890dc58776:active, .u3241b1f7a967af51992d9c890dc58776:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u3241b1f7a967af51992d9c890dc58776 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 0.9; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u3241b1f7a967af51992d9c890dc58776 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u3241b1f7a967af51992d9c890dc58776 .postTitle { color:#000000; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u3241b1f7a967af51992d9c890dc58776:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }
همچنین بخوانید:   سریع ترین راه یادگیری زبان برای مهاجرت!

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب