اگر در منزل یا محل کارتان از گیاهان آپارتمانی استفاده می‌کنید باید اشتباهاتی که منجر به مرگ گیاهان آپارتمانی می‌شوند را بدانید تا آسیبی به آن‌ها وارد نشود.
قرار دادن در معرض نور نامناسب
زمانی که گیاه را خریداری می‌کنید، باید از فروشنده بپرسید که گیاهتان به چه نوع نوری نیاز دارد. بعضی از گیاهان نیاز به نور زیاد و بعضی نیاز به نور کم دارند؛ پس باید این دو تفاوت را بشناسید، در غیر این صورت به گیاه آسیب وارد می‌شود.
قرار دادن گیاه در محیط خشک
اگر گیاه را در یک مکان خشک مثلا نزدیک به کولر گازی یا نزدیک به دستگاه گرمایش قرار دهید، به آن آسیب وارد می‌کند.
تغییر دادن مداوم جای گیاه
گیاهان زمانی که در یک محل مشخص و ثابت باشند، ریشه می‌زنند. این که شما بخواهید مدام جای شان را تغییر دهید، به آن‌ها آسیب وارد می‌کند.
زیاد عوض کردن گلدان
وقتی که صحبت از عوض کردن گلدان می‌شود، بسیار مهم است که این کار را در زمان صحیح و فقط تایمی انجام دهید که گیاه واقعاً آماده است؛ یعنی اگر ریشه‌ها از قسمت منافذ زهکشی بیرون زده اند، باید گلدان را عوض کنید؛ در غیر این صورت نیاز نیست که مدام این کار را انجام دهید.