اطلاعات ضروری ثبت‌نام مرحله اول کنکور 1402. . . . . . . . . . . . .

به گزارش تیزلند، ثبت‌نام مرحله نخست کنکور 1402 از شب گذشته (یکشنبه 8 آبان 1401) آغاز شد.

کنکور 1402 با تغییراتی همراه است از جمله: آزمون سراسری فقط برای دروس اختصاصی و دو بار در سال خواهد بود و نتیجه هر نوبت آزمون حداکثر تا 2 سال اعتبار دارد. پذیرش دانشجو برای ورود به دانشگاه‌ها یک بار در سال خواهد بود.

همه داوطلبان باید در دروس عمومی سابقه تحصیلی داشته باشند و در صورت عدم وجود باید برای ایجاد آن از طریق آموزش و پرورش اقدام کنند.

شرایط عمومی

داوطلبان باید برای شرکت در آزمون سراسری دارای شرایط عمومی به شرح زیر باشند:

عدم احراز عناد (نه اعتراض) نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران

شرایط ثبت‌نام دانشجویان

هر فرد بدون در نظر گرفتن نوع مدرک تحصیلی نظام آموزشی در هریک از گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی، علوم تجربی و علوم انسانی و در صورت تمایل در یک یا هر دو گروه آزمایشی هنر و زبان‌های خارجه ثبت‌نام کند.

پذیرفته شدگان دوره روزانه کنکور سال 1401 می‌توانند در آزمون سال 1402 ثبت‌نام کنند همچنین دانشجویان در حال تحصیل در دوره روزانه و غیر روزانه به شرط نداشتن منع نظام وظیفه می‌توانند در کنکور 1402 همزمان با تحصیل در دانشگاه و بدون انصراف ثبت‌نام کنند اما در صورت قبولی باید از رشته قبلی خود انصراف دهند.

هزینه ثبت‌نام

هزینه ثبت‌نام در کنکور 1402، 130 هزار تومان است.برای ثبت‌نام در هر یک از گروه‌های آزمایشی زبان و هنرهای خارجه نیز مبالغ جداگانه دریافت می‌شود.

داوطلبانی که تمایل به انتخاب رشته‌های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان، پیام نور و غیرانتفاعی دارند لازم است در زمان ثبت‌نام نوبت دوم کنکور 1402 از تاریخ 15 فروردین تا 21 فروردین 1402 یا در زمان انتخاب رشته (نیمه دوم مرداد) نسبت به خرید کارت اعتباری به مبلغ 36 هزار تومان اقدام کنند.

در کنکور 1402 سهمیه مناطق، سهمیه رزمندگان، ایثارگران و خانواده شهدا و سهمیه بهیاران وجود دارد.

در بحث اتباع خارجی فقط اتباع غیر ایرانی مقیم جمهوری اسلامی ایران و دارای اقامت قانونی مجاز به ثبت‌نام یا شرکت در آزمون سراسری هستند.

در صورتی که داوطلب سابقاً با نظام جمهوری اسلامی عناد داشته باید تغییر نظر او احراز شود.

نداشتن سابقه عضویت خود و وابستگان آنها در سازمان‌های غیرقانونی و فراماسونری

عدم احراز فساد اخلاقی

عدم اعتیاد به مواد مخدر

دانشگاه آزاد اسلامی آزمون مجزا ندارد و داوطلبان این دانشگاه باید در این مرحله ثبت‌نام کنند.

مواد و ضرایب آزمون اختصاصی

منبع: خبرگزاری تسنیم

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب