جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر، چهارشنبه ۱۱ آبان به ریاست آیت الله سید ابراهیم رییسی، رییس جمهور و با حضور اعضای ستاد در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.