«دنیای بافته شده / Woven World»  قطعه‌ای از اندرو یورک است. وسلی پارک این قطعه را با گیتار کلاسیک می‌نوازد.