غوغای تصویر عجیب زن موبلوند بی حجاب در راهپیمایی ۱۳ آبان !تصویر عجیب زن موبلوند بی حجاب در راهپیمایی ۱۳ آبان روز دانش‌آموز که سروصدای زیادی در فضای مجازی به راه انداخته است.

غوغای تصویر عجیب زن موبلوند بی حجاب در راهپیمایی 13 آبان !غوغای تصویر عجیب زن موبلوند بی حجاب در راهپیمایی 13 آبان !

 زن موبلوند بی حجاب در تهران کیست ؟!

این عکس که توسط آرشیده شاهنگی عکاس خبرگزاری مهر در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است تصویر عجیبی است که در تظاهرات روز دانش‌آموز سروصدای زیادی در فضای مجازی به راه انداخته است. این عکس از ظهر جمعه به پربحث‌ترین موضوع روز تبدیل شده است.

در این عکس یک زن بی‌حجاب مو بلوند بین چند خانم با چادر مشکی و خیلی هماهنگ با جریان تظاهرات راه می‌رود. این عکس به خودی خود انقدر عجیب است که بعضی‌ها آن را غیرواقعی، فتوشاپ و ساختگی می‌دانند و بعضی‌ها می‌گویند حتما داستان خاصی پشت آن است.

گفته می شود این عکس روبه‌روی سفارت ســابق آمریکا کنار مترو طالقانی و توسط یکی از عکاسانی که روی دیوار نسبتا بلند ایستگاه مترو ایستاده بوده ثبت شده است.

این مطلب را از دست ندهید. موضع جدی علی لاریجانی در مورد حوادث اخیر: راه را راهِ اکثریت قرار دهید

غوغای تصویر عجیب زن موبلوند بی حجاب در راهپیمایی 13 آبان !غوغای تصویر عجیب زن موبلوند بی حجاب در راهپیمایی 13 آبان !

غوغای تصویر عجیب زن موبلوند بی حجاب در راهپیمایی ۱۳ آبان !

یک شاهد عینی درباره این صحنه گفته است: « من از آن‌ها دور بودم و صدای‌شان را نمی‌شنیدم. اما چیزی که من می‌دیدم این بود که بعضی از خانم‌ها وقتی آن خانم بی‌حجاب را می‌دیدند خیلی ناراحت می‌شدند و با او صحبت می‌کردند. او هم همانطور که بین آن‌ها قدم می‌زد جواب آنها را می‌داد. البته هیچ دعوا و درگیری فیزیکی من ندیدم. فقط هر چند ثانیه یک بار چند خانم به او نزدیک می‌شدند و با او صحبت می‌کردند و دوباره از او دور می‌شدند و او هم به راهش ادامه مــی‌داد.»

چند بار صحنه تذکر خانم‌های محجبه تکرار شــد ولی او زیر بار نرفت‌ و روســری‌اش را روی سرش نمی‌انداخت. بعد آن خانم بی‌حجاب کنار خیابان می‌نشیند و گریه می‌کند. چند مرد در بین تظاهرات‌کنندگان هم وقتی آن خانم را بدون حجاب دیده بودند به سمت او رفته بودند. این شاهد عینی در این باره می‌گوید: «چند مرد هم به او تذکر دادند که روسری‌اش را سرش کند ولی چیزی که من دیدم این بود که نیروی انتظامی آن چند مرد را از صحنه دور کرد. نیروی انتظامی اجازه نمی‌داد نظم تظاهرات خراب شود. آن خانم هم خیلی در تظاهرات نماند. بعد از چند قدم که از سفارت آمریکا دور شدیم از بین جمعیت بیرون آمد و دیگر او را ندیدم.»

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب